Marc van Opstal

mr. M.L.A. van Opstal
Advocaat en mediator
Overlegscheidingsadvocaat en collaborative erfrechtadvocaat
Collaborative business (familiebedrijven, aandeelhouders- en maatschapsproblematiek, en bedrijfsopvolging)

Banning Advocaten
Spinhuiswal 2
5211 JG ‘s-Hertogenbosch

Telefoon: + 31 (0) 73 692 77 67

E-mail: m.vanopstal@banning.nl
Website: www.banning.nl

Marc van Opstal

Geschillen kunnen ontstaan. Zowel in zakelijke als in familiaire sfeer. Om te voorkomen dat geschillen uit de hand lopen, is er vaak hulp van buitenaf nodig. Met de inhoudelijke problematiek, maar ook met de emoties en de communicatie.

Hoe kan het mooier dan wanneer een onderling goed samenwerkend team van deskundigen meehelpt de problemen op te lossen?

In de periode van meer dan dertig jaar als advocaat op het gebied van ondernemingsrecht, arbeidsrecht maar vooral familierecht, heb ik mij met name gericht op mijn rol als begeleider van overleg als middel om tot een oplossing te komen. Steeds vaker vul ik die rol in als adviseur in een samenwerkend (collaborative) team, waarin ik de kennis meebreng vanuit de juridische kant over (echt)scheiding, daarbij betrokken bedrijven, maar ook de belangen van de kinderen.

Het is een hele uitdaging om in goed overleg alles zo te laten verlopen dat de kinderen  niet tot de verliezers gaan behoren. De verschillende professionals in een overlegscheiding (advocaten, coach, financieel expert) vormen in het scheidingsproces de veilige setting waarin met inachtneming van alle belangen  passende oplossingen worden gevonden.

Dit is de aanpak waar ik voor wil gaan, waarin ik geloof en die naar mijn overtuiging de beste resultaten oplevert. Samenwerking in een team als dit is als samen muziek maken: je moet je eigen partij natuurlijk kennen, maar vooral goed naar de anderen luisteren om tot goede harmonie en een gebalanceerd resultaat te komen. Als (amateur)muzikant spreekt dit me erg aan.