Is de overlegpraktijk ook geschikt voor andere conflicten van echtscheiding?

Auteur: Emmy van Ekelen

In eerdere blogs is vooral aandacht besteed aan de toepasbaarheid van de overlegmethode bij echtscheiding, maar is de overlegpraktijk ook geschikt voor andere geschillen?

Ja, in principe is de overlegmethode geschikt voor hulp bij allerlei juridische conflicten. Zo is de overlegmethode uitermate geschikt voor het oplossen van conflicten binnen de privésfeer, waaronder familierechtelijke zaken, zoals verhuizing van een ouder, het vaststellen of wijzigen van een zorgregeling, het opstellen van huwelijksvoorwaarden voorafgaand of tijdens het huwelijk, maar ook bij geschillen over (afwikkeling van) nalatenschappen.

Hoewel er in voorgaande situaties sprake is van andersoortige geschillen dan de geschillen die men ziet bij een echtscheiding kan de overlegmethode uitkomst bieden doordat er een basis wordt gelegd voor een niet-tegenstrijdige benadering.

Overlegadvocaten zijn speciaal opgeleid om hun cliënten te helpen de samenwerking aan te gaan.

Omdat de overlegmethode is ontworpen om de communicatie te vergemakkelijken wordt er een situatie gecreëerd waarin je binnen een team gaat samenwerken naar het vinden van een oplossing. Op deze manier zullen partijen eerder geneigd zijn samen te werken naar een goede oplossing.

Indien partijen, die met elkaar verbonden zijn, tegenover elkaar komen te staan, wordt er vaak niet of nauwelijks gecommuniceerd en is samenwerking in de meeste gevallen niet meer mogelijk.

Overlegadvocaten zijn speciaal opgeleid om hun cliënten te helpen een coöperatieve benadering aan te nemen en te behouden. Verder kunnen overlegadvocaten helpen om de doelen voor ogen te houden, de belangen van alle partijen helder te krijgen en inzicht geven in de gevolgen van de afspraken. Het samenwerkingsproces betekent ook een goedkopere en snellere afwikkeling van het geschil, waar alle betrokken partijen bij gebaat zijn.