Collaborative Practice Center

Collaborative practice wordt in Nederland toegepast door speciaal daarin getrainde advocaten, coaches, financieel deskundigen en kinderdeskundigen, aan wie hoge professionele en kwaliteitseisen worden gesteld. Deze professionals hebben zich in Nederland verenigd in de Vereniging van Collaborative Professionals, de VvCP.

De meeste leden van de VvCP zijn daarnaast ook lid van een practice group. Dit zijn in beginsel intervisiegroepen waarin collaborative professionals met elkaar hun kennis en vaardigheden rondom de collaborative-methode verder ontwikkelen. Ook delen zij met elkaar opgedane ervaringen. Op die manier leren zij van elkaar, zodat zij jou best practice kunnen bieden.

Collaborative Practice Center is ook zo’n practice group. En wel een speciale practice group, omdat Collaborative Practice Center zich niet uitsluitend op collaborative divorce of overlegscheiding richt, maar ook op collaborative erfrecht en collaborative business of overlegpraktijk. Door zich juist ook op collaborative erfrecht en collaborative business te richten, willen de leden van Collaborative Practice Center deze varianten nadrukkelijk onder de aandacht brengen en in de praktijk toepassen.

Het Collaborative Practice Center team bestaat uit zelfstandig gevestigde en niet aan elkaar gelieerde advocaten familierecht en erfrecht, advocaten ondernemingsrecht, coaches en financieel deskundigen. Één voor één zeer ervaren op hun eigen werkterrein en inmiddels ruim ervaren in de collaborative-methode.

De leden van het Collaborative Practice Center team hebben dezelfde grondhouding: het op een respectvolle manier gezamenlijk werken aan een duurzame oplossing van het conflict.

Om dit resultaat te bereiken staan bij Collaborative Practice Center de volgende uitgangspunten hoog in het vaandel:

  • Zorgvuldigheid
  • Respect
  • Duurzaamheid
  • Vertrouwelijkheid

Belangrijk nog om te vermelden is wat Collaborative Practice Center zeker niet is. Het is zeker niet een besloten groep die uitsluitend met elkaar interdisciplinaire teams vormt en uitsluitend met elkaar samenwerkt. De leden van het Collaborative Practice Center team werken ook en veelvuldig samen met collaborative professionals die geen lid zijn van Collaborative Practice Center. Het zijn immers de cliënten die uiteindelijk de keuze voor de collaborative professionals maken en het interdisciplinaire team samenstellen.

Voor ons, leden van het Collaborative Practice Center team, staat te allen tijde voorop dat wij door de interdisciplinaire samenwerking van collaborative professionals en de speciale overlegmethodiek samen met onze cliënten de beste oplossing voor hun conflict of belangentegenstelling willen bereiken.