De overlegscheiding

Auteur: Emmy van Ekelen

Ik heb een intakegesprek met een mevrouw. Haar man wil van haar scheiden. Een mediationtraject is zonder resultaat beëindigd en zij vraagt mij haar als advocaat bij te staan. Mevrouw voelde zich tijdens het mediationtraject niet veilig haar verhaal, beleving en zorgen te delen. 

Samen hebben ze drie kinderen (9, 11 en 13 jaar oud) waarvan twee met een rugzakje. De relatie loopt al jaren niet goed, maar zelf durfde zij geen punt achter het huwelijk te zetten. Mevrouw is bang voor de gevolgen die de echtscheiding voor de kinderen kan hebben. Dit omdat haar ex-partner openlijk en voortdurend onredelijk negatieve gevoelens en opvattingen (zoals boosheid, haat, afwijzing en/of angst) over haar aan de kinderen overbrengt. De kinderen hebben daar last van. Mevrouw heeft gelezen dat jaarlijks ongeveer 16.000 kinderen het contact met één van hun ouders verliezen en zij vreest ervoor dat als het belasten van de kinderen op deze wijze voortduurt dat bij haar ook zal gebeuren.

Ik leg haar uit dat de juiste aanpak van de echtscheidingsprocedure schade beperkt en dat overlegscheiding vanaf de start aandacht besteedt aan ieders emotie, zorgen en angsten. Er wordt een setting gecreëerd om dit bespreekbaar te maken, waarbij de cliënten worden gecoacht om samen te werken. Bij een echtscheiding op tegenspraak vindt overleg minder intensief plaats en ontstaat er vaak een situatie van tegenwerking met een veel grotere kans op escalatie, met als mogelijk gevolg zelfs (tijdelijk) contactverlies. Binnen een overlegscheiding heeft het team de juiste kennis en zijn zij gewend de cliënten te coachen de juiste beslissingen te nemen en te handelen zodat de familiebanden blijven bestaan. Daarnaast bestaat binnen het overlegscheidingsteam onderling vertrouwen dat ieder hetzelfde doel nastreeft en wordt afgestemd binnen het team hoe ieders wensen, waaronder ook die van de kinderen, vervuld kunnen worden. In een echtscheiding op tegenspraak staan advocaten vaak tegenover elkaar en is het nog maar de vraag of de andere advocaat te vertrouwen is. 

Mevrouw ziet in dat de overlegscheidingsmethode de schade van scheiden het meest beperkt en vraagt mij haar te helpen haar ex-partner over deze methode te informeren. 

Contactverlies leidt tot schrijnende gezinssituaties en soms blijvende schade voor zowel ouders als kinderen. Er zijn geen eenduidige oorzaken, laat staan eenduidige oplossingen, maar de schade door ‘programmering’ van kinderen door één ouder kan voorkomen worden door in het begin van het echtscheidingsproces de juiste begeleiding te krijgen. Binnen de overlegscheidingsmethode zal schadelijk gedrag worden bijgestuurd, waarmee de kans op schade bij scheiden tot het minimum wordt beperkt.