Wat is collaborative practice?

Als je een conflict hebt, kun je dat natuurlijk voorleggen aan de rechter. Die doet dan uitspraak en daar moet je het mee doen. Een veelgehoord bezwaar van de gang naar de rechter is dat je zelf weinig tot geen invloed op de beslissing kunt uitoefenen. Kan dat niet anders? Zijn er geen andere manieren om er uit te komen?

Het kán anders!

Collaborative practice is zo’n andere manier. Het is een speciaal ontwikkelde methode om zakelijke- en/of familieconflicten in overleg met elkaar en onder begeleiding van speciaal daarin getrainde professionals op te lossen: de collaborative-methode. Of in gewoon Nederlands: de overleg-methode. Deze methode is ongeveer 25 jaar geleden ontwikkeld in Amerika. Intussen is het ook in Nederland, net als in de rest van Europa, een bewezen alternatief voor conflictoplossing naast mediation en andere alternatieve conflictoplossingen.

Conflicten oplossen zonder rechter

Bij deze methode werken beide partijen, hun advocaten en overige deskundigen gezamenlijk naar een respectvolle afwikkeling van het conflict. Er wordt gestreefd naar een oplossing waar iedereen bij is gebaat.

Beide partijen worden in het proces ieder apart bijgestaan door een eigen advocaat. Deze advocaat behartigt jouw belangen en biedt juridische hulp vóór, tijdens en ná de teambesprekingen, maar is er niet op uit om de andere partij te benadelen. Het gehele proces en de onderlinge communicatie wordt begeleid door de coach. De coach leidt ook de teambesprekingen en zorgt ervoor dat de gesprekken efficiënt en respectvol verlopen. Naar behoefte wordt het team aangevuld met neutrale deskundigen, zoals een financieel deskundige. Met dit team van professionals worden besprekingen gehouden, waarin je met elkaar naar de best passende oplossing zoekt.

Kernachtig samengevat, de collaborative-methode is:

  • Met elkaar in overleg treden
  • Onder begeleiding van speciaal getrainde deskundigen
  • Zonder tussenkomst van een rechter
  • Op een respectvolle manier een duurzame oplossing bereiken
Wat zijn de voordelen ten opzichte van mediation?

Het grote voordeel ten opzichte van mediation is dat gewerkt wordt binnen een team van professionals. De professionals zetten zich ieder vanuit zijn of haar eigen expertise in om door samenwerking partijen te begeleiden bij het bereiken van de best passende oplossing voor hun geschil zonder naar de rechter te gaan. Door het werken in een interdisciplinair team kan door samenwerking het meest optimale resultaat worden behaald bij conflicten tussen partijen.

Bij mediation heb je slechts één mediator, die slechts als procesbegeleider optreedt. Bij mediation heb je misschien op de achtergrond wel een advocaat of een financieel adviseur, en de ander heeft dat misschien ook wel, maar die zitten niet tijdens de mediationgesprekken aan tafel en hebben zich ook niet gecommitteerd aan vooraf met elkaar overeengekomen en vastgelegde (werk)afspraken en doelstellingen.

De voordelen ten opzichte van mediation zijn dus:

  • Je eigen advocaat zit naast je aan de overlegtafel, die jou vóór, tijdens en ná de teambesprekingen met juridisch advies bijstaat, en die jouw belangen behartigt zonder de belangen van de ander uit het oog te verliezen
  • Het gehele overlegproces wordt begeleid door een neutrale coach, die niet alleen maar procesbegeleider tijdens de teambesprekingen is maar je ook buiten de teambesprekingen om begeleidt en er voor zorgt dat de communicatie respectvol verloopt
  • Er is een neutrale financieel deskundige, die zonder belangenverstrengeling advies geeft over financiële en fiscale vraagstukken en inzichtelijk maakt wat de gevolgen zijn van bepaalde oplossingsrichtingen, zodat je weloverwogen keuzes kunt maken en beslissingen kunt nemen
Wanneer en voor wie?

De gecombineerde aanpak zorgt dat de collaborative-methode erg geschikt is voor complexe conflicten.

Denk bijvoorbeeld aan echtscheidingen van ondernemers, waarbij de waardering van de onderneming een issue kan zijn en de financiële verwevenheid tussen privé en zakelijk vaak tot lastig te bespreken en op te lossen situaties leidt. Of de verdeling van een nalatenschap, waarvan de emotionele waarde niet te taxeren is.

Op zakelijk gebied kun je bijvoorbeeld denken aan de ontvlechting van een maatschap of ander samenwerkingsverband van vrije beroepsbeoefenaars, zoals medisch specialisten, huisartsen, tandartsen, advocaten, notarissen, architecten, accountants en belastingadviseurs. Of conflicten tussen aandeelhouders van een B.V. of een N.V. En wat te denken van arbeidsconflicten; deze lenen zich bij uitstek voor de collaborative-methode.

Ook in minder complexe gevallen biedt de collaborative-methode voordelen. Het zorgt er voor dat het conflict in minder tijd, minder kosten en minder frustratie wordt opgelost en afgerond.

En zelfs als er (nog) geen conflict is, kan de collaborative-methode een uitstekende manier zijn om resultaat te bereiken. Bijvoorbeeld in geval van een bedrijfsopvolging binnen de familie, waar belangen toch vaak uit elkaar kunnen lopen en zorgvuldige begeleiding via de collaborative-methode toekomstige conflicten kan voorkomen of in ieder geval zoveel mogelijk beperken.

Kortom …

Heb je een (dreigend) conflict en kom je er met de andere partij niet uit of wil je het op een andere manier aanpakken? Neem dan gerust en geheel vrijblijvend contact op met een van de leden van Collaborative Practice Center of een andere collaborative professional. Wij helpen je graag bij het vinden van de professionals die het beste bij jou passen en samen met jou kunnen werken aan de oplossing van jouw conflict of vraagstuk.