“Bloemen bloeien waar ze ruimte krijgen”. Mensen ook!

Auteur: Liedeke Floris


Deze quote is van toepassing op mijn overlegscheidingspraktijk. In een echtscheiding voelen veel mensen zich beperkt door de emoties en de situatie die ze niet kennen en waar ze – soms ongevraagd- in terecht komen.

In mijn overlegscheidingspraktijk valt mij op dat cliënten beter tot hun recht komen en meer ruimte krijgen dan in een procedure op tegenspraak. In de overlegscheiding worden zij – net als in een procedure op tegenspraak – zelf bijgestaan door een advocaat, die met de cliënt vooraf bespreekt wat voor hem/haar belangrijk is. Zij krijgen de ruimte om aan te geven waar zij tegenaan lopen en zoeken samen met hun advocaat uit wat hun belang is.Als verschil met de procedure op tegenspraak geldt dat naast het feit dat zij dit met hun eigen advocaat bespreken, de advocaat het belang van de cliënt bespreekt met het in de overlegscheiding opgestelde team. 

In het team in de overlegscheiding wordt met de coach/psycholoog en de beide advocaten voorbesproken waar de pijnpunten en belangen liggen bij beide partijen. Ook wordt het gezamenlijk belang gezocht voor beide partijen. De juridische kwesties worden door de professionals vooraf besproken, zodat iedereen ook weet waar de juridische belangen van eenieder liggen. De voorbesprekingen worden teruggekoppeld aan de beide cliënten en alles wordt aan tafel besproken.

Doordat beide partijen bijgestaan worden door professionals die allemaal mediationskills hebben, krijgen alle partijen de ruimte om zichzelf te zijn en om op een respectvolle manier met elkaar tot een overeenstemming te komen. De coach/psycholoog bewaakt de communicatie tussen de partijen en hun advocaten. Daar heeft hij/zij immers voor gestudeerd.

Uiteraard is er ook ruimte voor de emoties die vaak een plek krijgen doordat zij besproken worden met de beide cliënten samen en de professionals. Ten aanzien van de kinderen worden goede sluitende afspraken gemaakt. 

De financiën worden besproken en waar nodig wordt een onafhankelijke financiële expert of fiscalist (eveneens met mediationskills) betrokken bij het proces.

Al met al krijgt eenieder de ruimte om te bloeien en om uiteindelijk de vervelende fase van de echtscheiding achter zich te laten. Dat maakt dat een overlegscheiding voor mij en mijn team geslaagd is!