The challenge of change

Auteur: Jet van Arkel

Dit was de titel van een artikel van Cathy Heenan (een van mijn docenten in de opleiding tot Collaborative Divorce advocaat). Een verandering van de manier van scheiden. De collaborative divorce (overlegscheiding) betekent een andere manier van scheiden.

Partijen regelen in één keer in teamverband (ieder hun eigen advocaat, een coach en een financial) hun volledige scheiding.

Dit heeft als voordeel dat met alle toekomstige ontwikkelingen rekening kan worden gehouden. Wanneer bijvoorbeeld een ondernemer gaat scheiden en er sprake is van een traditionele echtscheiding dan zullen in de regel vaak in een voortraject van de procedure al beslissingen worden genomen over alimentatieverplichtingen. Dit zonder dat een waardering van de onderneming heeft plaatsgevonden (in een procedure vindt een waardering veelal in een later stadium plaats). Dit betekent dat een ondernemer al in de beginfase wordt geconfronteerd met betalingsverplichtingen zonder dat is gekeken naar toekomstige ontwikkelingen van de onderneming zelf. Nadeel is dat dit veelal leidt tot wijzigingsverzoeken na de echtscheiding zelf.

Het team in een overlegscheiding bekijkt alle aspecten van de scheiding, met name of de ondernemer in staat is om een alimentatieverplichting in de toekomst daadwerkelijk te kunnen blijven voldoen. Daarom is met name voor de ondernemer een overlegscheiding de meest ideale wijze van scheiden, en uiteraard ook voor de andere echtgenoot/kinderen die mede afhankelijk zullen blijven van het inkomen van de ondernemer. Een ander bijkomend voordeel van de overlegscheiding is dat partijen kunnen afwijken van de juridische werkelijkheid indien dat voor een van partijen voordeliger is.

De positieve dynamiek tussen alle betrokkenen en de directe communicatie en samenwerking binnen het team leiden ertoe dat op een efficiënte wijze binnen een beperkte tijd regelingen kunnen worden getroffen in complexe scheidingen.

In geval van de ondernemer betekent dit dat de focus weer kan worden gericht op het ondernemen omdat de continuïteit van de onderneming zoveel mogelijk gewaarborgd blijft.