Collaborative erfrecht

Er is vaak weinig tijd of rust om het overlijden van een geliefd persoon te verwerken. In deze emotioneel zware periode komt er veel op je af: het regelen van de uitvaart en een goede, zorgvuldige afwikkeling van de nalatenschap. Wij zien dagelijks wat dit met mensen doet: door alle emoties is het vaak moeilijk om verantwoorde beslissingen te nemen. Er kunnen tussen alle betrokkenen grote spanningen en problemen ontstaan.

Vaak beseft een erflater dat er na zijn overlijden grote onrust kan ontstaan. Soms is die onrust zelfs al enige tijd voorafgaand aan het overlijden merkbaar. De erflater zou dit alles graag willen voorkómen; het is geen prettige gedachte dat zijn partner of zijn familieleden hiermee te maken zullen krijgen.

Bij erfrechtproblematiek kan het dus gaan om:

 • problemen die na het overlijden van een dierbare zijn ontstaan;
 • problemen die een erflater wil voorkomen.
Samen kom je verder dan alleen

Bij erfrechtkwesties is er meestal niet alleen behoefte aan inhoudelijk advies, maar ook aan begeleiding/coaching zodat de emoties bij alle betrokkenen in goede banen worden geleid. Dan ontstaat er weer ruimte om op een goede manier overleg te voeren met elkaar.

Wij zijn voorstander van collaborative erfrecht omdat deze methode uitgaat van advisering, begeleiding en het voeren van overleg. Het is eigenlijk een combinatie van het hebben van een eigen adviseur en het voeren van overleg op een respectvolle, eerlijke en open wijze (er wordt niet geprocedeerd). Het is een aanpak in teamverband: jullie worden bijgestaan door eigen advocaten, door een psycholoog (coach) en zo nodig ook door een een financieel deskundige. Op die manier is er niet alleen aandacht voor de inhoudelijke problematiek, maar ook voor de emoties die spelen.

Het is fijn om de problemen samen op te lossen. Zodat je weer verder kunt.

Waarom zou jij voor deze aanpak kiezen?
 • Je behoudt de regie
 • Je krijgt advies
 • Je wordt ondersteund
 • En dit geldt voor alle betrokkenen (de anderen hebben dit ook nodig)
 • Overleg voeren kost minder tijd, geld en energie dan procederen
 • Het is fijn om samen een goede, respectvolle oplossing te vinden
Herkenbare situaties

In welke situaties is collaborative erfrecht een goed idee? In bijna alle situaties. Goed advies en zorgvuldige begeleiding maken het mogelijk om overleg te voeren en een oplossing te vinden. Collaborative erfrecht voorkomt dat de problemen zich blijven opstapelen.

Hieronder geven we enkele voorbeelden van situaties waarbij collaborative erfrecht past. Het zijn vaak herkenbare situaties.

 1. Geen overeenstemming executeur
  De executeur komt niet tot overeenstemming met zijn oudere broer en zus over de rekening en verantwoording van de executele. Er zal daarna ook nog een verdeling moeten worden uitgevoerd. De erfgenamen zien dat de problemen zich opstapelen.
 2. Onterving
  Het enig kind is onterfd; zijn kinderen willen graag hun erfdeel van oma ontvangen. Deze heeft bij leven haar kapitaal grotendeels weggeschonken.
 3. Ongelijke giften
  Twee van de drie erfgenamen hebben bij leven grote bedragen geschonken gekregen. Het derde kind beroept zich na het overlijden op haar legitieme portie waardoor de schenkingen deels zullen moeten worden terugbetaald.
 4. Samengestelde gezinnen
  Vader en moeder zijn gescheiden. Vader is hertrouwd en is terminaal. Moeder wil dat er een goede regeling komt voor hun kinderen. Zij is bang dat de erfenis naar de nieuwe echtgenote gaat en dat zij rechtstreeks met haar zal moeten overleggen over de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen.
 5. Bedrijfsopvolging bij overlijden
  Eén van de kinderen wil het familiebedrijf overnemen en gebruik maken van de gunstige fiscale voorzieningen. De vader wil graag dat de andere kinderen daardoor niet te kort worden gedaan en wil dat nog voor zijn overlijden geregeld hebben.
 6. Spoedoverleg
  De nieuwe partner zegt dat vader gecremeerd wil worden; terwijl de kinderen niet anders weten dan dat vader bijgezet wilde worden in het familiegraf bij moeder.
 7. Scheiding
  In de aanloop van de scheiding overlijdt moeder; vader die al twee jaar elders woont komt terug in de echtelijke woning bij de kinderen en claimt, tot verbijstering van de kinderen, alle bezittingen van moeder.
 8. Stiefouders
  Kinderen van vader krijgen een conflict met de kinderen van stiefmoeder over de verdeling van de erfenis en het terugkrijgen van familiestukken van hun vooroverleden moeder.
 9. Mantelzorg
  Eén van de kinderen woont thuis en zorgt al twintig jaar voor vader en moeder. Beiden overlijden. Wat gebeurt er met de woning en de verdeling van de erfenis? Is er ruimte voor een vergoeding aan de mantelzorger?
 10. Ondernemer en pensioen
  Een gescheiden ondernemer met pensioen in eigen beheer laat na zijn overlijden de aandelen van de B.V. over aan zijn nieuwe echtgenote. De eerste echtgenote is voor haar pensioenaanspraak afhankelijk van de nieuwe partner.
Past collaborative erfrecht bij jou?

Misschien vraag je je af of collaborative erfrecht bij jou past? Kijk dan eens naar de volgende punten. Als bij jou één of meerdere punten van toepassing zijn, dan is de aanpak van collaborative erfrecht een goed idee.

 • Je wilt een respectvolle en definitieve oplossing van de problemen die zijn gerezen.
 • Je hebt behoefte aan een eigen adviseur;
 • Je bent bereid om over alles overleg te voeren;
 • Er bestaat een verschil in balans, kennis en/of verwerking;
 • Je vindt het fijn om in deze hectische en emotionele periode ondersteund te worden;
 • Je wilt de mogelijkheid van een respectvolle relatie met de andere betrokkenen openhouden;
 • Je financiële positie is in het geding;
 • Het gaat om de toekomst van een onderneming;
 • Je zoekt een creatieve en individuele oplossing voor de gerezen problemen;
 • Je wilt de besluitvorming niet aan een vreemde (zoals een rechter) overlaten.

We luisteren graag naar wat er bij jou speelt en bespreken graag met je hoe wij je kunnen helpen.

De deskundigen in het team
Collaborative erfrechtadvocaat

Bij collaborative erfrecht maak je in overleg afspraken. Je spreekt af dat je de rechter niet zult inschakelen om knopen door te hakken. De afspraken die je met de andere betrokkenen maakt, worden vastgelegd in een overeenkomst. Een collaborative erfrechtadvocaat zal je over de juridische aspecten adviseren. Je zult met kennis van zaken verantwoorde beslissingen kunnen nemen. De gemaakte afspraken worden in een overeenkomst opgenomen.

Coach

Als een dierbare overlijdt, dan verandert je leven ingrijpend. Het betekent het einde van een levensfase, maar ook het begin van een nieuwe fase. Daar komen veelal gevoelens bij zoals woede, verdriet, schuldgevoel en onmacht. Door deze gevoelens lopen de gemoederen vaak hoog op. Een coach, veelal een psycholoog, kan je helpen met het verwerken van verdriet en de emotionele belasting en stelt samen met de betrokkenen doelen voor het heden en de toekomst. De coach stimuleert om de toekomst op een positieve wijze in te gaan. De coach heeft ook de rol van procesbegeleider. De coach zorgt dat de communicatie tussen de betrokkenen op gang komt, dat er beweging komt in de situatie en helpt bij het genereren van oplossingen.

Financieel deskundige

De afspraken die gemaakt gaan worden, kunnen grote invloed hebben op je toekomstige financiële positie. De afspraken worden neergelegd in een overeenkomst, en het is dus van groot belang dat deze overeenkomst goed doordacht en fiscaal optimaal wordt ingericht. Een financieel deskundige adviseert en ondersteunt je daarbij en zet daarnaast de financiële opties op een rijtje. Vervolgens kun je samen met de financieel deskundige een plan opstellen dat perspectief biedt voor de volgende levensfase.