Ook als de zon niet schijnt, is het tijd voor NIVEA!

Auteur: Geeske van Campen

Nee, dit is geen reclame voor een zonnebrandproduct. Het is wel een aansporing om eens na te denken over de afkorting NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander.

Want is dat niet wat we vaak doen? Iemand doet iets en we trekken een conclusie zonder na te vragen of die conclusie juist is. Zeker in situaties waarin emoties hoog op kunnen lopen, zoals tijdens een scheidingstraject, gebeurt dit vaak. Het kan gaan om grote en om kleine dingen, maar de consequentie is hetzelfde: verharding van de communicatie en vergroting van het conflict. En dat is nu juist wat jullie als (ex-)partners allebei niet willen!

Daarom hierbij enkele tips voor effectieve communicatie. De coach en de andere professionals aan tafel zullen jullie tijdens een overlegscheiding helpen deze tips op te volgen.

Heb je vragen over effectieve communicatie of over de overlegscheiding in zijn algemeenheid? Neem dan contact op met een van onze professionals.