Wat is het verschil tussen de coöperatieve echtscheiding en de overlegscheiding?

Blog van: Marjon Habets Een fundamentele regel van de overlegscheiding is dat als een van de echtgenoten het proces verlaat en naar de rechter stapt, beide advocaten zich moeten terugtrekken. Sommige stellen vragen of ze deze regel kunnen weglaten. Het antwoord is nadrukkelijk: nee. Een scheiding is geen overlegscheiding zonder die uitdrukkelijke afspraak. Echtparen kunnen ook een coöperatieve echtscheiding nastreven, wat een minder destructieve versie van de traditionele echtscheiding is. Er zijn verschillende positieve elementen om op te merken. Ten eerste maakt een coöperatieve echtscheiding gebruik van advocaten die op het bereiken van overeenstemming zijn gericht, dus die aanpak is niet zo vijandig als in traditionele juridische geschillen. De advocaten kunnen gebruikmaken van elementen die passen bij een collaborative vorm van samenwerking zoals het gezamenlijk gebruik van andere professionals, waardoor niet elke echtgenoot een aparte deskundige hoeft in te huren. En een groot verkoopargument voor sommigen is dat zelfs als …

Wat is het verschil tussen de traditionele echtscheidingsprocedure en de overlegscheiding?

Blog van: Jet van Arkel Er zijn diverse verschillen, maar het belangrijkste verschil is dat er geen sprake is van ‘winnen’ of‘verliezen’ van een procedure. In plaats daarvan wordt in een overlegscheiding ervan uitgegaan dat jullie als partners een gezamenlijk geschil hebben. Het gaat erom dat dat geschil wordt opgelost. Een voorbeeld: jullie gezamenlijk inkomen is nu € 80.000 per jaar. Wanneer je na de echtscheiding apart gaat wonen, is een totaalinkomen van € 90.000 nodig. Omdat er dus onvoldoende inkomen in detoekomst zal zijn, zal onderzocht moeten worden hoe dit probleem kan worden opgelost, bijvoorbeeld door ander inkomen te genereren, besparen op bepaalde kosten, betalen van minder belasting of vermogen te gelde maken. In een procedure bij de rechter kunnen deze oplossingen niet worden onderzocht omdat de procedure zich daar niet voor leent. De mogelijkheden van de rechter zijn daartoe te beperkt. De rechter geeft een oplossing voor het directe probleem, waarmee partijen echter …

Waar ligt de oorsprong?

Blog van: Marjon Habets De overlegscheiding is klein begonnen. Het idee komt van een ‘out-of-the-box’-denker in Minnesota. In februari 1990 schreef een advocaat, genaamd Stuart ‘Stu’ Webb, een brief aan een rechter waarin hij een nieuwe manier van scheiden beschreef. Het ging om een werkwijze waarbij de advocaten van partijen samenwerken om in overleg met alle betrokkenen hun scheiding te regelen. Hij noemde dit proces het ‘Collaborative-Law Model’ en dit was de start van de overlegscheiding. Het concept is daarna verfijnd en verder uitgewerkt door innovatieve, oplossingsgerichte professionals in de Verenigde Staten, Canada, Australië en Europa. Verschillende modellen en werkvormen zijn ontwikkeld maar allemaal delen ze de drie uitgangspunten die het tot een overlegscheiding maken. En allemaal vinden ze hun oorsprong in één simpele brief die een wezenlijke andere aanpak beschrijft. Vanaf het prille begin is de overlegscheiding in brede kring opgepakt. De unieke aanpak is inmiddels mondiaal omarmd en …

Wat is overlegscheiden (collaborative divorce)?

Blog van: Marjon Habets De overlegscheiding (collaborative divorce) is een methode die een scheidingsprocedure bij de rechter voorkomt. Het is dus een alternatief voor een procedure bij de rechtbank en voor mediation. De overlegscheiding kent verschillende varianten maar wordt gekenmerkt door drie vaste spelregels: Iedere cliënt moet worden bijgestaan door een eigen advocaat, terwijl je er bij mediation voor kunt kiezen om geen advocaat te nemen. Bij een overlegscheiding is die keuze er niet en is inschakeling van een advocaat verplicht; Bij het uiteenvallen van een overlegscheiding kunnen de betrokken advocaten hun cliënten niet langer vertegenwoordigen. Dit voorkomt dat advocaten later gebruik kunnen maken van vergaarde kennis in het overlegscheidingsproces. Het bevordert ook de betrokkenheid en de inzet van het team om de overlegscheiding succesvol af te ronden; Alle betrokken partijen tekenen een deelnemersovereenkomst. Hierin staan de structuur en projectmatige aanpak van de overlegscheiding beschreven. Er is geen speelruimte voor …

Hoe zit het met mediation?

Blog van: Charlotte van Beukering-Michielsen Mediation – een stap verder dan de ‘doe het zelf’-echtscheiding – is een ander alternatief. Een daarin getrainde en onpartijdige professional begeleidt partijen totdat er een overeenkomst is bereikt. Als mediators geloven wij erg in deze optie voor sommige gezinnen. Echter, die optie heeft een paar beperkingen. Mediation wordt vaak ingezet nadat de procedure al is aangespannen. In die zaken is het geen vervanging maar meer een omleiding. Er kan volledige overeenstemming wordt bereikt, maar als dat niet lukt en de mediation met een impasse eindigt, beslist de rechter alsnog. Bovendien is mediation dan meer een eenmalige bijeenkomst in plaats van een proces, dus er is minder tijd om zorgvuldig tot besluiten te komen en alle emoties aandacht te geven. Deze bijeenkomst kan een marathonsessie zijn die de hele dag in beslag neemt en ook nog ’s avonds doorgaat. Vaak tekent een echtgenoot een overeenkomst dan niet zozeer omdat het de beste …

Kunnen we dit zelf?

Blog van: Charlotte van Beukering-Michielsen Een alternatief voor een traditionele procedure is dat jij en je partner een overeenkomst uitwerken zonder advocaten daarbij te betrekken. Technisch gezien is dat op zich een echtscheiding maar in de volksmond noemen we dat een‘keukentafel’-echtscheiding. Jij en je partner beslissen hoe jullie je bezittingen verdelen, hoeveel tijd ieder besteedt aan de kinderen en hoe jullie andere financiële regelingen treffen. Jullie vragen een advocaat de overeenkomst bij de rechtbank in te dienen. Na een paar weken ontvang je de beschikking en na inschrijving daarvan bij de burgerlijke stand ben je klaar. Voor sommige gezinnen is dat bereikbaar. Voor veel anderen echter zijn er goede redenen om het niet zelf en alleen te doen. De meeste mensen maken voor het eerst een echtscheiding mee. Zij hebben geen kennis over hoe het rechtssysteem in elkaar zit. Alleen op je zelf vertrouwen is moeilijk, stressvol en riskant. Juridische …

Kan een traditionele echtscheiding ooit wel de juiste zijn?

Blog van: René de Haas Ondanks alle negatieve aspecten kan een traditionele echtscheidingsprocedure soms wel de enige goede optie zijn. Bijvoorbeeld in een geval waarbij een van partijen erg agressief is. Dan kan een procedure noodzakelijk zijn om de veiligheid van de andere partij en van de kinderen te waarborgen. Ook als een van partijen ernstige psychische problemen heeft en een behandeling weigert kan het nodig zijn om de zaak aan de rechtbank voor te leggen. Ook als een van partijen grote sommen geld achterhoudt of verzwijgt of financiële informatie wegmoffelt, dan kan een procedure noodzakelijk zijn. Deze situaties komen niet zo vaak voor. De meeste stellen hoeven deze weg van de procedure niet te bewandelen om hun geschillen opgelost te krijgen. Soms kan een procedure dus noodzakelijk zijn, maar voor de meeste stellen is dat niet de beste oplossing. Als je in het eerste gesprek met je advocaat informeert …

Wat is er mis met de traditionele scheiding?

Blog van: René de Haas Laten we eerst eens kijken wat er gebeurt in een traditionele echtscheiding voor we verder gaan. Een advocaat dient een echtscheidingsverzoek in dat een formele scheidingsprocedure bij de rechtbank inleidt. Iedere advocaat verzamelt informatie die nodig is. Als die niet wordt verstrekt dan kan er worden geprocedeerd om die stukken te verkrijgen. Er volgt een mondelinge behandeling op de rechtbank, waarbij partijen elkaar vaak verwijten maken en beschuldigingen over en weer uiten. Advocaten sturen elkaar over en weer brieven, vaak met aannames en verwijten. Iedere partij zoekt deskundige hulp om hun stellingen te onderbouwen. De kosten lopen op tot grote hoogte. Het proces verloopt traag, het kan soms wel een of twee jaar duren. Om eerlijk te zijn, zijn er natuurlijk wel echtscheidingsprocedures die minder vijandig zijn dan deze. Als beide partijen advocaten vragen die van nature geneigd zijn om samen te werken, dan kan …

Hoe moet een echtscheiding er eigenlijk uitzien?

Blog van: René de Haas Nancy en Stan willen beiden hun huwelijk beëindigen. Met ondersteuning van enkele professionals stellen ze samen een eerste opzet op voor de verdeling van hun bezittingen en een regeling voor de alimentatie. Met de informatie van een pedagoog maken ze een ouderschapsplan. Met de steun van een advocaat stellen ze een concept-convenant op en ondertekenen dat. Bij dit punt aanbeland omhelzen ze elkaar. Een paar weken later wordt door de rechtbank de overeenkomst bevestigd en is daarna de echtscheiding definitief. Als we naar hun echtscheiding kijken hebben Nancy en Stan op vriendschappelijke manier rekening gehouden met hun wederzijdse belangen. Ze zijn een co-ouderschapregeling overeengekomen. Ze blijven ook samen eigenaar van een kleine onderneming en ze ondersteunen waar nodig elkaar in de exploitatie daarvan. Er is geen sprake van venijn, er zijn geen conflicten van begin tot eind en er is geen sprake van een juridische …

Wat mag een overlegscheiding kosten?

Blog van: René de Haas   Als ik aan voornemens denk dan gaat het natuurlijk al snel over gezin, familie, vrienden, gezondheid en een goede werk-leven balans, maar ook over de vraag “hoe maak ik de overlegscheiding kosten efficiënter”. Dit omdat in de praktijk toch regelmatig bezwaren opduiken over de kosten die een uitgebreid team in een overlegscheiding met zich brengt. Hoe worden cliënten kostenbewust? Scheiden kost geld en een goede scheiding kost wellicht wat meer geld, maar ook hoe kunnen wij als professionals inzoomen op de concrete behoeften van de cliënten. Zolang de emoties nog hoog oplopen begrijpen cliënten wel dat al die professionals nodig zijn. Zodra cliënten wat meer ontnuchterd raken, wellicht omdat het team inmiddels een goed fundament voor het overleg heeft gecreëerd, worden cliënten meer kostenbewust en komen vragen op zoals: Is de coach nog wel nodig? Kunnen we het ouderschapsplan niet zelf maken? Kunnen we …