Wat is een nabespreking?

Blog van: Ardje Sandkuyl Als jullie het kantoor aan het einde van een teammeeting verlaten, zitten de professionals 15 tot 30 minuten bij elkaar voor een nabespreking. Dit gestructureerde gesprek concentreert zich op wat er plaatsvond en wat ervan kan worden geleerd. Bespreking van wat er in de vergadering is gebeurd, houdt de professionals op dezelfde golflengte. Ook al waren ze allemaal tegelijkertijd in de kamer, elke professional observeerde verschillende dingen of vormde verschillende interpretaties van wat die dingen zouden kunnen betekenen. Door die ervaringen en observaties met elkaar te bespreken, krijgen de professionals een duidelijk en consistent beeld van wat er feitelijk plaats vond en wat dat allemaal betekent voor het proces. Bij een overlegscheiding betrokken professionals proberen te leren hoe zij zo zorgvuldig mogelijk kunnen reageren op elke echtgenoot. Als een echtgenoot negatief heeft gereageerd op een bepaald woordgebruik tijdens de teammeeting, dan wordt dit besproken zodat alle …

Kunnen we niet gewoon zelf onderhandelen?

Blog van: Ardje Sandkuyl Echtparen zoeken naar manieren om tijd en geld te besparen tijdens een overlegscheiding, en terecht. Daartoe kunnen één of beide echtgenoten proberen een deal te sluiten met de ander buiten de teammeetings om. Helaas kunnen deze inspanningen averechts werken. Sommige professionele teams moedigen je aan om buiten de bijeenkomsten om met elkaar te praten, om specifieke problemen op te lossen, zoals het verdelen van persoonlijke items of het selecteren van een makelaar. Dit kan goed werken – mits je er beiden ermee instemt om het gesprek direct te stoppen op verzoek van één van beide echtgenoten of wanneer het gesprek uit de hand begint te lopen. Maar wanneer je probeert om lastige onderwerpen zelf met elkaar uit te onderhandelen, dan kan het flink misgaan. Echtgenoten die door een scheiding gaan hebben vaak al sowieso moeite met communiceren met elkaar; vaak zijn moeilijkheden met communicatie één van …

Wat wordt bedoeld met onderhandelen op basis van belangen?

Blog van: Roderik de Beukelaer Overlegscheiden is het vredige en efficiënte alternatief van de traditionele echtscheiding. Dit kan genoeg reden zijn om deze wijze van ontbinding van jouw huwelijk te overwegen. Een andere reden is dat deze methode is gebaseerd op een onderhandelingswijze die haar nut reeds heeft bewezen. Onderhandelen op basis van belangen (interest-based negotiation) is een methode die veel wordt ingezet bij onderhandelingen in het bedrijfsleven, bij internationale geschillenbeslechting en bij echtscheidingsmediation. De behoeften van iedere partij (of belangen) worden vastgesteld en de onderhandelingen richten zich in alle bijeenkomsten op deze behoeften. Zodra overeenstemming is bereikt, zijn beide partijen tevreden omdat in de uitkomst rekening is gehouden met wat werkelijk belangrijk is voor ieder van jullie. Onderdeel van het onderhandelen op basis van belangen is het onderscheiden van eisen (ook wel standpunten genoemd) van behoeften (belangen). Je partner kan er bijvoorbeeld op staan dat jullie kinderen elke schooldag …

Wat als ik ga huilen of boos word tijdens het overleg?

Blog van: Roderik de Beukelaer Het team zal het overleg zo aangenaam mogelijk houden voor zowel jou als je partner. Hoe dan ook, het gaat om jullie echtscheiding en het is normaal om een breed scala aan emoties te ervaren. Wellicht voel je je verdrietig, boos, gestrest of gefrustreerd. Er is niet een enkel juist gevoel dat je zou moeten ervaren als je dit proces doormaakt. Het is niet ongebruikelijk dat ten minste één van jullie emotioneel wordt. Er kan een sarcastische opmerking worden geplaatst die wordt gevolgd door enorme woede. Wellicht moet je een traan wegpinken of begin je voluit te huilen. Je partner wordt mogelijk enorm angstig en ervaart de behoefte om de ruimte te verlaten. Hoewel deze reacties een verontrustend effect kunnen hebben, werken deze niet averechts in het proces. Het is juist de verwachting dat dergelijke emoties zich openbaren. Deze verwachting is nuttig omdat het team …

Waarom doet mijn advocaat zo aardig tegen mijn echtgenoot?

Blog van: Mynke Warnink Het komt misschien als een verrassing, maar gedurende het gehele proces tijdens de overlegscheiding zullen de advocaten zich naar jullie beiden toe beleefd en hartelijk gedragen. Sterker nog, het is zelfs mogelijk dat een advocaat suggesties zal doen die tegemoetkomen aan de behoeften van de andere partner (de partner voor wie deze advocaat niet optreedt). Dit is de standaard werkwijze bij overlegscheiding: iedereen werkt met elkaar samen om te bereiken wat het beste is voor jou, je partner en jullie kinderen. Als je merkt dat je advocaat vriendelijk is tegen je partner, kan dat onrust geven, vooral wanneer je hebt meegemaakt dat hij of zij je heeft gekwetst. Maar vergeet niet dat de methode van overlegscheiding verschilt van het voeren van gerechtelijke procedures op tegenspraak. Hard, gemeen of ongevoelig zijn, is niet de manier waarop overlegscheidingsadvocaten je zullen helpen om samen tot een oplossing te komen. …

Wat gebeurt er tijdens de eerste teammeeting?

Blog van: Ardje Sandkuyl Wanneer je binnenkomt, word je opgevangen door één van de professionals en begeleid naar een vergaderruimte, vaak voorzien van koffie, thee, water en eventueel andere drankjes en enkele versnaperingen, zoals fruit, koekjes en noten. De professionals die je nog niet hebt ontmoet stellen zichzelf aan je voor, inclusief de advocaat van je echtgenoot. Er kan je een stoel worden aangeboden naast je advocaat, hoewel sommige paren er beter aan doen naast elkaar te gaan zitten. De professional die fungeert als facilitator, meestal de coach, deelt de gedragsregels mee, zoals beleefd, respectvol en oplossingsgericht zijn. Een geschreven agenda wordt uitgedeeld. Als je de deelnemersovereenkomst al hebt ondertekend, kan dat document kort worden besproken. Als je het nog niet hebt ondertekend, dan doe je dit nadat het besproken is. Vaak worden vervolgens de belangen van elke echtgenoot gedeeld met het team. De aandacht verschuift dan naar de financieel …

Waarom zijn alle deelnemers in een ruimte bij elkaar?

Blog van: Jet van Arkel Het kan ongemakkelijk en stressvol zijn om in één ruimte te zitten met degene waarvan je gaat scheiden. Waarom zit iedereen dan bij elkaar? Het antwoord is eenvoudig: het werkt! Als je bij elkaar zit om doelen, ideeën, vragen en belangen te bespreken met de professionals kom je eerder tot een oplossing. Emoties krijgen ruimte, met dien verstande dat de teammeetings geen therapiesessies zijn, maar het eerlijk delen van gevoelens kan vaak helpen om het pad te effenen tot een volledige overeenstemming over de gevolgen van de scheiding. Bovendien is het efficiënter elkaar te spreken dan aparte bijeenkomsten te hebben. Indien alle besprekingen met partijen apart zouden worden gehouden, zou het merendeel van de informatievergaring en bespreken van opties dubbel moeten plaatsvinden (met ieder van partijen). Als de teammeetings niet gezamenlijk worden gehouden zou de interactie verloren gaan die kan leiden tot nieuwe (voorheen ondenkbare) …

Wat is een teammeeting?

Blog van: Jet van Arkel Een teammeeting is een gezamenlijke bespreking, waarbij alle deelnemers aan de overlegscheiding aanwezig zijn. Dat zijn de partijen zelf (jij en je partner) en de professionals (en eventueel een notulist). Voorafgaand aan de teammeeting zullen de professionals gedurende 15 tot 30 minuten een vooroverleg hebben. Tijdens dit vooroverleg zullen de professionals nader ingaan op recente gebeurtenissen en zal de aanpak voor de komende teammeeting worden besproken. Wanneer partijen arriveren zal de teammeeting beginnen. Een agenda zal de basis zijn voor het overleg en zal ook structuur geven aan de bijeenkomst. Het team zorgt ervoor dat ieder van partijen duidelijkheid krijgt over de actuele wensen en wat er moet gebeuren om aan deze wensen zo veel mogelijk tegemoet te komen. Hiertoe zal het team alle mogelijkheden inventariseren aan de hand van de beschikbare bronnen (inkomen en vermogen). Iedere deelnemer heeft zijn of haar eigen rol in …

Waarom zijn er zoveel documenten?

Blog van: Jan de Kleijne Laten we beginnen met wat er gebeurt tijdens het intakegesprek met de financieel deskundige. Dit gesprek is vaak het startpunt voor het verzamelen van alle benodigde documenten en (financiële) gegevens. Eerst wordt je gevraagd om iets te vertellen over de omstandigheden van jullie scheiding. Vervolgens zal de financieel deskundige de verantwoordelijkheden en taken beschrijven die horen bij zijn of haar rol, en vooral het verzamelen van informatie over alle aspecten van de financiën van jullie gezin. Je krijgt te horen op welke manier de verschillende soorten documenten het beste kunnen worden verkregen. Als er bijvoorbeeld beleggingsrekeningen nodig zijn, kunnen deze rechtstreeks van jou of je echtgenoot komen of kun je toegang verlenen tot onlineaccounts. Als alternatief kan toestemming (volmacht) worden gegeven om documenten direct bij financiële instellingen op te vragen. Terug naar de oorspronkelijke vraag: waarom zijn er zoveel documenten nodig? Het antwoord daarop is …

Wat gebeurt er nog meer tijdens de intake met de coach?

Blog van: Ingeborg Sandig Tot dusver is de coach bezig geweest om zoveel mogelijk over jou en je gezin te weten te komen. Wanneer dit is bereikt, zal de aandacht verschuiven. De rest van het gesprek zal gaan over de overlegscheidingsmethode zelf. De coach zal de kernpunten van de gezamenlijke aanpak binnen de methode van overlegscheiding en de basisregels, die iedereen dient te volgen, met je bespreken. Daarnaast zal de coach de stappen van het overlegscheidingsproces toelichten. Vervolgens vertelt de coach precies wat de rol van de coach inhoudt. Veel coaches gebruiken deze mogelijkheid om hun overeenkomst van opdracht of dienstverlening met je door te nemen, omdat dit details bevat over hun rol. Een ander onderwerp dat de coach met je zal bespreken is de eerste teammeeting (gezamenlijke bespreking). Bij deze eerste teammeeting zullen jij, je echtgenoot en de professionals aanwezig zijn. De coach zal met je ingaan op wat …