Ook als de zon niet schijnt, is het tijd voor NIVEA!

Auteur: Geeske van Campen Nee, dit is geen reclame voor een zonnebrandproduct. Het is wel een aansporing om eens na te denken over de afkorting NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander. Want is dat niet wat we vaak doen? Iemand doet iets en we trekken een conclusie zonder na te vragen of die conclusie juist is. Zeker in situaties waarin emoties hoog op kunnen lopen, zoals tijdens een scheidingstraject, gebeurt dit vaak. Het kan gaan om grote en om kleine dingen, maar de consequentie is hetzelfde: verharding van de communicatie en vergroting van het conflict. En dat is nu juist wat jullie als (ex-)partners allebei niet willen! Daarom hierbij enkele tips voor effectieve communicatie. De coach en de andere professionals aan tafel zullen jullie tijdens een overlegscheiding helpen deze tips op te volgen. Heb je vragen over effectieve communicatie of over de overlegscheiding in zijn algemeenheid? Neem dan contact op met …

Het loopgraven-gesprek

Auteur: Anja Snoeks De kogel is nog niet door de kerk, maar meneer wil alvast bij mij langskomen. Hij wil graag met mij bespreken wat hem te wachten staat als hij de relatie beëindigt. In plaats van een informatief gesprek blijkt hij een loopgraven-gesprek te willen. Zo ben ik deze gesprekken in de loop der jaren gaan noemen. Toekomstig ex-en willen van te voren weten wat ze al kunnen doen en vooral niet moeten doen. Zo ook meneer: “Kan ik al wat geld opzij zetten? Als we ruzie krijgen, kan ik dan even bij een vriend logeren of verzwakt dat mijn positie?” Het is mij snel duidelijk; hij wil alvast zijn strategie bepalen en weten hoe hij haar een paar stappen voor kan zijn. “Met deze strategie behaal je jouw doel ‘goed uit de scheiding komen’ niet”, zeg ik. “Hoe zal zij op jouw strategie reageren?” Ik leg hem uit …

Als je aan het eind van je Latijn bent ga dan Grieks praten

Auteur: Charlotte van Beukering Sinds kort heeft psycholoog Steven Pont een column in het Eindhovens Dagblad. Afgelopen week schreef hij dat de echte schade van een scheiding niet het gekwetste ego is, maar de kinderen. Hij merkt dat scheidende ouders zichzelf soms toestemming geven om zich destructief tegenover elkaar te gedragen en dat zorgt voor schade bij de kinderen. Ouders raken als partners vaak ernstig gekwetst in de fase van de scheiding. Dan kan het voor hen erg moeilijk zijn om wat zij als partners niet meer hebben los te zien van hun rol als ouders. Het risico dat ze hun kinderen dan uit het oog verliezen is groot, niet omdat zij dat willen maar vaak omdat ze zo pijnlijk getroffen zijn, dat ze dat niet kunnen. De pijlen richten zij dan op elkaar waarbij zij verlangen van de ander dat die verandert. De slechte boodschap die ze in dat …

Welke rol in de overlegscheiding zie jij voor je advocaat?

Auteur: Marjon Habets Een gestarte overlegscheiding verloopt niet altijd volgens het boekje. Soms neemt het proces een onverwachte wending. Hoe handel je dan? In een overlegscheiding overkwam me het volgende. Tijdens mijn vakantieverlof had cliënt mijn collega teamleden per mail bericht dat hij de overlegscheiding beëindigde. Hij had geen vertrouwen meer in het proces en zag een minnelijke regeling via de overlegscheiding niet meer zitten. Hij was het beu en dacht via de rechter sneller en beter af te zijn. De stoom kwam uit zijn oren toen ik hem naar zijn beweegredenen voor deze beslissing vroeg. Op dat moment schoot mij een uitspraak uit ons intakegesprek te binnen. Op mijn vraag wat hij van mij verwachtte gaf hij destijds het volgende antwoord: ‘Ik kan nogal impulsief besluiten nemen en het is fijn als jij mij daarop spiegelt en mij wijst op de consequenties van mijn keuze‘. Ik heb hem op …

Stress in de relatie

Auteur: Mynke Warnink Het is fijn om je leven met iemand te delen, maar in een relatie is het natuurlijk niet altijd rozengeur en maneschijn. Soms is sprake van flinke stress. Wat zijn de drie grootste stressfactoren die zich kunnen voordoen? Uit onderzoek is gebleken dat dit onzekerheid over de toekomst, ruzies en gebrek aan inzet van je partner zijn. Toen ik dit las, kon ik zelf ook nog wel een paar stressfactoren bedenken. Ik noem er hieronder een paar: SchoonoudersJe eigen ouders zijn normaal en gezellig, het zijn natuurlijk vooral de ouders van je partner die afwijken van hoe schoonouders zouden moeten zijn. Waarom doen ze toch zo moeilijk? Je partner ziet dat anders, verdedigt graag hun doen en laten, en vindt vooral jouw ouders raar. Biologische klokDe een staat vroeg op om een stukje te gaan hardlopen, de ander staat graag tot diep in de nacht in het …

De jeugd heeft de toekomst!

Auteur: Marc van Opstal Vrij recent is er toenemende aandacht ontstaan voor de zelfstandige en informele rechtsingang voor minderjarigen. Omgang en informatie/consultatie Art. 1:377g BW houdt in dat de rechter ambtshalve een (wijzigings)beslissing kan geven over omgang of informatie/consultatie. Een minderjarige van 12 jaar of ouder kan dit op eenvoudige wijze zelf verzoeken door middel van een eigen informele brief. Ook als deze jonger is dan 12 jaar, maar wel in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen. Hoger beroep kan weliswaar ook, maar dan alleen middels een wettelijk vertegenwoordiger of bijzonder curator. De Hoge Raad heeft meerdere keren bepaald [1] dat een minderjarige deze informele rechtsgang ook (voor het eerst) kan gebruiken in een door een ouder ingesteld hoger beroep. Na ontvangst van de brief van de minderjarige is het hof bevoegd ambtshalve in volle omvang te beoordelen of, en zo ja, welke omgangsregeling het …

The challenge of change

Auteur: Jet van Arkel Dit was de titel van een artikel van Cathy Heenan (een van mijn docenten in de opleiding tot Collaborative Divorce advocaat). Een verandering van de manier van scheiden. De collaborative divorce (overlegscheiding) betekent een andere manier van scheiden. Partijen regelen in één keer in teamverband (ieder hun eigen advocaat, een coach en een financial) hun volledige scheiding. Dit heeft als voordeel dat met alle toekomstige ontwikkelingen rekening kan worden gehouden. Wanneer bijvoorbeeld een ondernemer gaat scheiden en er sprake is van een traditionele echtscheiding dan zullen in de regel vaak in een voortraject van de procedure al beslissingen worden genomen over alimentatieverplichtingen. Dit zonder dat een waardering van de onderneming heeft plaatsgevonden (in een procedure vindt een waardering veelal in een later stadium plaats). Dit betekent dat een ondernemer al in de beginfase wordt geconfronteerd met betalingsverplichtingen zonder dat is gekeken naar toekomstige ontwikkelingen van de …

Is de overlegpraktijk ook geschikt voor andere conflicten van echtscheiding?

Auteur: Emmy van Ekelen In eerdere blogs is vooral aandacht besteed aan de toepasbaarheid van de overlegmethode bij echtscheiding, maar is de overlegpraktijk ook geschikt voor andere geschillen? Ja, in principe is de overlegmethode geschikt voor hulp bij allerlei juridische conflicten. Zo is de overlegmethode uitermate geschikt voor het oplossen van conflicten binnen de privésfeer, waaronder familierechtelijke zaken, zoals verhuizing van een ouder, het vaststellen of wijzigen van een zorgregeling, het opstellen van huwelijksvoorwaarden voorafgaand of tijdens het huwelijk, maar ook bij geschillen over (afwikkeling van) nalatenschappen. Hoewel er in voorgaande situaties sprake is van andersoortige geschillen dan de geschillen die men ziet bij een echtscheiding kan de overlegmethode uitkomst bieden doordat er een basis wordt gelegd voor een niet-tegenstrijdige benadering. Overlegadvocaten zijn speciaal opgeleid om hun cliënten te helpen de samenwerking aan te gaan. Omdat de overlegmethode is ontworpen om de communicatie te vergemakkelijken wordt er een situatie gecreëerd …

De nazomer

Auteur: Ilse van Oosterhout De dagen worden korter, de zonnestralen minder sterk, het is onmiskenbaar: het najaar doet zijn intrede. Met het vallen van de blaadjes worden we grilliger als mensen. Alsof we de zomer niet willen loslaten. Terwijl we toch echt weten dat die volgend jaar weer komt. Het wisselen van de seizoenen heeft invloed op ons als mensen. Net als de coronapandemie dat had en heeft. Het uitkijken naar het grote moment dat alles weer “normaal” zal zijn, lijkt niet echt te komen. Aan de andere kant schuurt de praktijk dat coronapassen worden ingevoerd die strijden (in de visie van gevaccineerden en ongevaccineerden) met de vrijheid die wij voor zoveel jaren voor lief namen. We leven in een ingewikkelde wereld waarin de tegenstellingen soms nog groter lijken dan voorheen. Meer dan ooit is het belangrijk om verbinding te blijven zoeken. Thuis, in je werk, maar ook in de …

Het lijkt altijd onmogelijk tot het is verwezenlijkt

Auteur: Liedeke Floris Nelson Mandela zei het al: ‘Het lijkt altijd onmogelijk tot het is verwezenlijkt’. Zoals voor velen inmiddels wel bekend is, bestaat naast de gewone echtscheiding en de mediation al enige tijd de overlegscheiding. Een mooie manier om een echtscheiding af te ronden. Door de jaren heen heb ik aan den lijve ondervonden dat het soms lastig is mensen op een zelfde lijn te krijgen. Juridisch is het dan na de echtscheiding wel allemaal geregeld, maar de relatie van de beide ex-partners zal vaak nog niet voldoende afgehecht zijn. Dit heeft effect op de verwerking van de echtscheiding, maar ook op de onderlinge relatie als ouders, en dus ook op de kinderen. Soms lijken partijen mijlenver uit elkaar. Zeker als de ene partner wel financieel inzicht heeft en de ander niet. Of als de ene partner de echtscheiding niet heeft zien aankomen en de ander wel.Door samen met …