Hoe moet een echtscheiding er eigenlijk uitzien?

Blog van: René de Haas Nancy en Stan willen beiden hun huwelijk beëindigen. Met ondersteuning van enkele professionals stellen ze samen een eerste opzet op voor de verdeling van hun bezittingen en een regeling voor de alimentatie. Met de informatie van een pedagoog maken ze een ouderschapsplan. Met de steun van een advocaat stellen ze een concept-convenant op en ondertekenen dat. Bij dit punt aanbeland omhelzen ze elkaar. Een paar weken later wordt door de rechtbank de overeenkomst bevestigd en is daarna de echtscheiding definitief. Als we naar hun echtscheiding kijken hebben Nancy en Stan op vriendschappelijke manier rekening gehouden met hun wederzijdse belangen. Ze zijn een co-ouderschapregeling overeengekomen. Ze blijven ook samen eigenaar van een kleine onderneming en ze ondersteunen waar nodig elkaar in de exploitatie daarvan. Er is geen sprake van venijn, er zijn geen conflicten van begin tot eind en er is geen sprake van een juridische …

Wat mag een overlegscheiding kosten?

Blog van: René de Haas   Als ik aan voornemens denk dan gaat het natuurlijk al snel over gezin, familie, vrienden, gezondheid en een goede werk-leven balans, maar ook over de vraag “hoe maak ik de overlegscheiding kosten efficiënter”. Dit omdat in de praktijk toch regelmatig bezwaren opduiken over de kosten die een uitgebreid team in een overlegscheiding met zich brengt. Hoe worden cliënten kostenbewust? Scheiden kost geld en een goede scheiding kost wellicht wat meer geld, maar ook hoe kunnen wij als professionals inzoomen op de concrete behoeften van de cliënten. Zolang de emoties nog hoog oplopen begrijpen cliënten wel dat al die professionals nodig zijn. Zodra cliënten wat meer ontnuchterd raken, wellicht omdat het team inmiddels een goed fundament voor het overleg heeft gecreëerd, worden cliënten meer kostenbewust en komen vragen op zoals: Is de coach nog wel nodig? Kunnen we het ouderschapsplan niet zelf maken? Kunnen we …

Zo beleefde cliënte haar overlegscheiding

Blog van: Marjon Habets   Tijdens de op 13 oktober 2018 door onze practice group georganiseerde informatielunch “Overlegscheiding, een veilige verwijzing” luisterde ik naar een interview met een cliënte die haar ervaringen met overlegscheiden deelde. Ze was eerder dit jaar gescheiden. De cliënte gaf onder andere antwoord op vragen als: hoe ben je bekend geworden met de overlegscheiding wat is voor jou doorslaggevend geweest in de keuze voor overlegscheiding, wat was je persoonlijke meerwaarde hoe belangrijk is de samenstelling van het team van professionals En natuurlijk kwam het kostenaspect aan bod. Ervaringen met overlegscheiding Cliënte vertelde dat zij bij de intake bij haar advocaat gewezen was op de vorm overlegscheiding. En aangezien zij de insteek had dat ze in het belang van de kinderen in zo’n goed mogelijke harmonie haar scheiding wilde regelen, was de keuze niet moeilijk. Belangrijk aspect in de overlegscheiding is de keuze van het team. Hoe …

Gelijkwaardig ouderschap is niet vanzelfsprekend co-ouderschap

Blog van: Nelleke Boelhouwer   Gelijkwaardig ouderschap, ook wel gedeeld ouderschap, is het juridische beginsel dat vaders en moeders een gelijkwaardige rol hebben bij de verzorging en opvoeding van hun kind(eren). Het uitgangspunt van gelijkwaardig ouderschap verplicht echter niet tot een 50%-50% verdeling van de tijd die het kind bij elke ouder doorbrengt. Dit heeft het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch recentelijk weer bevestigd in een uitspraak van 26 april 2018 (ECLI:NL:GHSHE:2018:1789). Het gaat er om dat beide ouders in de tijd die ze met hun kinderen doorbrengen wezenlijk contact moeten kunnen hebben met hun kinderen en kwalitatief goede en waardevolle zorg moeten kunnen bieden. In een overlegscheiding wordt gekeken naar de beste balans in jullie situatie. De focus bij de indeling van zorgregeling ligt daarbij met name bij het kind. Wat is bij jullie echtscheiding voor jullie kinderen de beste regeling? In een overlegscheiding komen jullie daar samen uit!

De beste manier om de toekomst te voorspellen is die zelf te creëren

Blog van: Charlotte van Beukering   Een aantal jaren geleden kreeg ik de coachings(scheur)kalender cadeau. Pagina’s daaruit hangen op het whiteboard op mijn werkkamer. Een daarvan is de kop van deze blog. Voor mij en mijn cliënten een bron van inspiratie. Al lange tijd ben ik advocaat-mediator bij echtscheiding. Echtscheiding is vanuit historisch perspectief gezien een vrij nieuw fenomeen en heeft pas vanaf de jaren 1980 – nadat de schuldvraag uit het scheidingsrecht verdween – een vlucht genomen. Daarna hebben de professionals bij echtscheiding door ervaring veel kennis opgedaan over de gevolgen van een scheiding voor partners maar ook voor kinderen. Echtscheiding is geen taboe meer, maar hoe je je echtscheiding regelt en met name als je die slecht regelt of een vechtscheiding laat worden is inmiddels wel een taboe. Rechters vinden dat mediation ‘moet’ en ouders worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid het fatsoenlijk te regelen voor hun kinderen en …

Advocatenoverleg met of zonder coach?

Blog van: René de Haas   Bij de eerste five way meeting had ik met de advocaat uit het team afgesproken om gezamenlijk te kijken naar de uitgangspunten voor de alimentatieberekening. Er was voldoende spaargeld voorhanden om er voor te zorgen dat beide partijen na de scheiding over een eigen woning konden beschikken. Het enige punt dat moeilijk leek was de hoogte van de alimentatie die de man aan de vrouw zou gaan betalen aanvullend op haar salaris uit parttime werk. De man had eerder een stevige baan gehad en daaruit een goed inkomen gegenereerd. Een dreigende arbeidsongeschiktheid had hem twee jaar eerder tot de conclusie gebracht om rustig aan te gaan doen en zijn werk in een parttime zzp-verband uit te gaan voeren. Met de vrouw had hij overleg gevoerd. Zij kon zich daar geheel in vinden. De scheiding en de financiële consequenties daarvan zouden een streep door de …

Hoe verdeel je de erfenis zonder ruzie?

Blog van: Mynke Warnink   In het familierecht spelen vaak erfeniskwesties (en andersom kan dat ook het geval zijn). Een voorbeeld hiervan is de afwikkeling van de echtscheiding van Peter en Yfke. Zij wonen in het zuiden van Nederland, hebben samen twee – inmiddels meerderjarige – kinderen en zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. In verband met hun echtscheiding zullen Peter en Yfke deze gemeenschap van goederen moeten gaan verdelen. Dat gaat tot nu toe prima (Peter en Yfke zijn on speaking terms). Maar er is wel een aandachtspunt: onderdeel van hun gemeenschap van goederen is de aanspraak van Yfke op de nalatenschap van haar vader. Fryske roots Yfkes vader Tibo is zijn hele leven in Friesland blijven wonen en is enkele maanden geleden onverwacht overleden. Yfke en haar twee oudere broers Jelmer en Wytze zijn alle drie erfgenaam. Het overlijden van haar vader doet Yfke veel verdriet. Korte tijd …

De kunst van scheiden zonder rechtszaak en in overleg

Blog van: Marjon Habets   Hoe kom je tot de keuze voor scheiden zonder rechtszaak en zonder strijd? Hoe ervaren onze klanten het proces van overlegscheiden? Is er helemaal geen strijd of frustratie? Hoe voelt het om samen te werken aan een oplossing na een moeizame start? Lees het persoonlijke verhaal van Miriam, een cliënte uit de dagelijkse praktijk van de overlegscheidingsadvocaat. Waar begin ik? Daar sta je dan. Net gehoord dat je man al een halfjaar een relatie heeft en dat helaas niet voor de eerste keer. Na 23 jaar samen, neem je in een split second de beslissing: nu is het genoeg voor mij, maar vooral ook voor onze kinderen. Welk voorbeeld geef ik anders als moeder? Dat er geen grenzen zijn? Hij pakt zijn spullen en vertrekt gelijk. Emoties als verdriet, boosheid, wanhoop, angst strijden om aandacht. Allerlei onzekerheden komen voorbij: wat nu? Wat betekent dit? Welke …