Waarom wordt er gewerkt in een multidisciplinair team?

Blog van: Chantal Dekkers Wanneer een combinatie van advocaten, financieel deskundigen, coaches en kindspecialisten samenwerkt aan een overlegscheiding, wordt het team een ​​multidisciplinair team genoemd. Voor veel echtparen zijn er grote voordelen verbonden aan het gebruik van een multidisciplinair team. Het belangrijkste is dat zo’n team zijn collectieve knowhow toepast om creatieve oplossingen te vinden. Professionals uit verschillende disciplines (rechten, financiën, geestelijke gezondheid) brengen unieke perspectieven in voor het oplossen van problemen. Dit alleen al kan de effectiviteit van de aanpak aanzienlijk vergroten. Een ander voordeel is dat elk lid een specifieke rol heeft, gebaseerd op de eigen expertise van die professional. Hierdoor kan ieder teamlid focussen op dat waar hij of zij het best in is. Coaches zijn bijvoorbeeld experts als het gaat om emoties; door de boosheid of angst van een echtgenoot te benoemen, bevrijdt een coach de andere professionals van deze specifieke taak. Zie het als een …

Wat is een team in een overlegscheiding?

Blog van: Chantal Dekkers Ongeacht welk model van de overlegscheiding je kiest, de betrokken professionals gaan samen met jou en jouw partner een geïntegreerd team vormen. Jullie team van professionals is de werkgroep die zich inzet om jullie te helpen een complete en wederzijds aanvaardbare definitieve overeenkomst te bereiken. In het basismodel wordt het team gevormd door de echtgenoten, hun advocaten en een coach. Wanneer een ander model wordt gekozen, maken ook andere professionals deel uit van het overlegscheidingsteam. Zo ontstaat een ​​combinatie van multidisciplinaire deskundigen zoals financieel deskundigen en kindspecialisten. Deze teamleden blijven doorgaans gedurende het hele proces betrokken en actief. Naast deze kernleden kunnen andere professionals bijdragen aan de inspanningen van het team. Een financieel deskundige (valuator) die de waarde van bedrijven waardeert, is daar een voorbeeld van. Een branchedeskundige die de arbeidsmogelijkheden en de verdiencapaciteit van een echtgenoot beoordeelt, is een andere. Andere voorbeelden zijn makelaars, accountants, …

Welk overlegscheidingsmodel past bij ons?

Blog van: Geeske van Campen Het juiste overlegscheidingsmodel hangt af van de behoefte van de betrokkenen. In relatief eenvoudige situaties kan het Uitsluitend Advocaten Model een goede keuze zijn. Als er echter sprake is van hevige emoties of moeilijkheden op het ouderschapsvlak, is het aan te raden om in ieder geval een coach in het proces te betrekken en indien nodig ook een kindspecialist aan het team toe te voegen. Wanneer de financiële situatie gecompliceerd is, is het verstandig om daarnaast een neutrale financieel deskundige in te schakelen. Soms is de inschakeling van een coach en/of een financieel deskundige een voorwaarde van de advocaten voor het overlegscheidingstraject. Of je kiest voor één of twee coaches (Neutrale Coach Model of Twee Coaches Model) hangt af van de complexiteit van jullie scheiding. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van ernstige psychische problematiek bij een van de partners, kan het prettig zijn dat beide …

Welke modelopties zijn er bij een overlegscheiding?

Blog van: Geeske van Campen Er zijn meerdere manieren om een overlegscheiding uit te voeren. De eerste manier is het ‘Uitsluitend Advocaten Model’. In dit model hebben beide echtgenoten hun eigen advocaat. Eventueel kunnen andere professionals worden ingeschakeld, bijvoorbeeld om te adviseren over de waarde van een onderneming of over fiscale aspecten, maar deze professionals worden geen teamleden. Het overlegscheidingsteam bestaat in dit geval dus enkel uit de echtgenoten en hun advocaten. Dan zijn er nog twee modellen waar coaches bij betrokken zijn. Het ‘Neutrale Coach Model’ voegt aan het team van echtgenoten en advocaten een onpartijdige gedragsdeskundige toe. Dat kan een psycholoog zijn, een systeemtherapeut, een relatietherapeut of een andere gedragsdeskundige. Deze coach begeleidt de gesprekken en helpt de echtgenoten bij hun communicatie en bij het gezamenlijke ouderschap. In het ‘Twee Coaches Model’ hebben beide echtgenoten een eigen coach. Deze steunen de echtgenoten bij het omvormen van hun relatie …

Wat kan ik verwachten van de bespreking bij de overlegscheidingsadvocaat?

Blog van: Geeske van Campen Je advocaat zal je tijdens de eerste afspraak een aantal vragen stellen om een goed beeld te krijgen van de zaak. Hij of zij zal beginnen met vragen te stellen over je achtergrond, zoals de duur van jullie huwelijk, de reden van de relatiebreuk, hoe jullie woonsituatie eruitziet en of jullie kinderen hebben. De advocaat zal je ook vragen stellen over jullie financiële situatie. Denk daarbij aan de vraag of jullie huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt, wat jij en je partner verdienen en hoe jullie vermogenspositie eruitziet. De advocaat kan ook vragen naar de zorgen die je hebt en naar je wensen en behoeften voor de toekomst. Naar aanleiding van de antwoorden op deze vragen zal de advocaat de voor- en nadelen van een overlegscheiding met je bespreken. Samen kun je bekijken of een overlegscheiding bij jou en bij jouw situatie past. Je kunt natuurlijk ook …

Hoe vind ik een overlegscheidingsadvocaat?

Blog van: Nelleke Boelhouwer Het is vrij makkelijk om een advocaat te vinden die gespecialiseerd is in een overlegscheiding. Veel gespecialiseerde advocaten zijn groot voorstander van de collaborative methode. Ze verwelkomen geïnteresseerde cliënten omdat ze geloven in de aanpak en de voordelen voor de echtparen en hun familie. Sommige advocaten wijden hun gehele praktijk aan overlegscheidingen.  Een optie is om met Google te zoeken naar advocaten die overlegscheidingen doen. De meeste advocaten zijn lid van de Vereniging van Collaborative Professionals (VvCP). Je kunt op de site www.overlegscheiden.com of www.vvcp.nl kijken voor een advocaat bij jou in de buurt. Een andere optie is om contact te zoeken met een lokaal netwerk van advocaten gespecialiseerd in overlegscheidingen. De meeste regio’s hebben zo’n netwerk, bijvoorbeeld het Collaborative Practice Center (www.collaborativepracticecenter.nl), waarvan de leden voornamelijk in Midden-Brabant zijn gevestigd.  Ook mond-tot-mondreclame is een handige manier om een advocaat voor een overlegscheiding te vinden. Veel …

Zijn er nadelen?

Blog van: Nelleke Boelhouwer Geen enkele aanpak is natuurlijk perfect. Een overlegscheiding heeft vele mooie voordelen, maar ook een paar nadelen. Ten eerste is de overlegscheiding niet voor iedereen geschikt. Als een echtgenoot bedreigend, controlerend en gewelddadig is, of als een echtgenoot een psychische stoornis heeft en niet in staat is om de realiteit onder ogen te zien, dan dien je voor een andere aanpak te kiezen. Daarnaast is niet voor elke stap een advocaat nodig. Als een echtpaar een scheiding van tafel en bed wenst of misschien één mediationgesprek om tot overeenstemming te komen, dan is een overlegscheiding niet nodig. Er zijn dan makkelijkere en goedkopere alternatieven. Bij de aanpak middels een overlegscheiding wordt van je verwacht dat je samenwerkt met je partner. Als je niet met elkaar wilt praten of niet met elkaar in dezelfde kamer kunt zijn, dan heeft deze aanpak beperkingen. Zelfs als je niet met …

Zijn er andere voordelen?

Blog van: Nelleke Boelhouwer Ja, de lijst gaat verder! In aanvulling op alle voordelen die al zijn genoemd in de vorige blogs zijn er nog andere voordelen die de moeite waard zijn om te worden vermeld. Ten eerste, een overlegscheiding is goed voor het behouden van de familieband. Relaties blijven in stand: de relatie tussen de ouders en de kinderen, de relatie tussen gescheiden ouders met een co- ouderschap en met grootouders, andere familie en vrienden van de familie. Het bevordert een gezond co-ouderschap door te leren hoe je de behoefte van je kind boven alles stelt. De aanpak zorgt voor een op maat gemaakt ouderschapsplan dat beter bij je gezin past dan hetgeen een rechter zou kunnen vaststellen. Ten tweede, een overlegscheiding is minder stressvol dan een scheiding middels een procedure bij de rechtbank. Je vermijdt veel negatieve effecten zoals een formele houding naar elkaar toe, het verzoeken tot …

Hoe worden de wettelijke regels ten aanzien van echtscheidingen toegepast?

Blog van: Marjon van den Biggelaar Scheiden is in principe een juridische aangelegenheid. De keuze voor het te volgen scheidingstraject (overlegscheidings- c.q. mediationtraject versus traditionele echtscheidingsprocedure) bepaalt mede hoe de wettelijke regels worden toegepast. Een groot voordeel van de overlegscheiding ten opzichte van de traditionele echtscheidingsprocedure bij de rechtbank is dat het scala aan mogelijke oplossingen niet wordt beperkt door de wet- en regelgeving. In een gerechtelijke procedure is dat wel het geval: de rechtbank is bij het nemen van beslissingen met handen en voeten gebonden aan de wettelijke regels. Omdat dat in een overlegscheiding niet het geval is, is het mogelijk om allerlei creatieve oplossingen te bedenken en te onderzoeken, toegespitst op jullie specifieke situatie. In een traditionele procedure bij de rechtbank zijn er doorgaans twee oplossingsrichtingen mogelijk: ófwel de rechtbank neemt een beslissing die gebaseerd is op de wet, ófwel de twee partijen komen tot een schikking, die …

Wie neemt de beslissingen?

Blog van: Marjon van den Biggelaar Jij en je partner zijn de enige personen die de beslissingen nemen in een overlegscheiding. Er zijn geen uitzonderingen op deze regel en dat is een belangrijk uitgangspunt. Het betekent dat jullie altijd zelf de regie hebben en houden over jullie eigen beslissingen. In een overlegscheiding neemt de rechter geen beslissingen, simpelweg omdat er geen rechter bij de zaak betrokken wordt. Het traject is er immers op gericht om in gezamenlijk overleg tot afspraken te komen. De bij het project betrokken professionals nemen evenmin beslissingen voor jou en je partner. Jij en je partner kunnen immers samen het beste beslissen hoe de financiële afwikkeling van de scheiding moet plaatsvinden, dat hoeft niemand van bovenaf aan jullie op te leggen. En als het gaat om beslissingen ten aanzien van de kinderen: niemand kent jullie kinderen beter dan jullie zelf en jullie weten zelf dus het …