Welkom

Welkom op de website van het Collaborative Practice Center.

Op deze website kun je informatie vinden over collaborative practice: een in Nederland vrij nieuwe methode om op een respectvolle manier conflicten op te lossen. Een methode die volstrekt anders is dan meer bekende alternatieve conflict oplossingen, zoals mediation, arbitrage of bindend advies.

In Nederland wordt de collaborative-methode momenteel nog het meest toegepast in geval van een echtscheiding: collaborative divorce of overlegscheiding.

Maar de collaborative-methode kun je op veel meer terreinen toepassen, ook als er (nog) geen conflict is maar er wel tegenstrijdige zakelijke belangen zijn die uiteindelijk in een conflict kunnen uitmonden. Dit is het werkterrein van collaborative business of overlegpraktijk. De collaborative-methode is ook heel geschikt als er problemen zijn (of dreigen te ontstaan) op het gebied van erfrecht: de praktijk van collaborative erfrecht helpt je om deze problemen op een zorgvuldige manier op te lossen.

Op deze website vind je antwoord op vragen zoals:

  • Voor wie is collaborative practice geschikt?
  • Wanneer is collaborative practice geschikt?
  • Wat zijn de voordelen van collaborative practice?
  • Bij wie kun je informatie inwinnen over collaborative practice?
  • Bij wie kun je terecht als je een conflict via de collaborative-methode wilt oplossen?
  • Hoe start je een collaborative-proces op?
  • Hoe lang duurt een collaborative-proces?
  • Wat zijn de kosten van collaborative practice?

De professionals van het Collaborative Practice Center zijn speciaal getraind in de collaborative-methode en staan voor het duurzaam oplossen van conflicten.

Onze visie is: “Overleg is beter dan procederen“.

Onze missie is: “Collaborative practice is de meest succesvolle methode van alternatieve conflict oplossing”.

Wij zijn er van overtuigd dat het anders kán. Nu jij nog!