Alle hulp in een container

Auteur: Charlotte van Beukering-Michielsen

In een overlegscheiding is alle hulp die je nodig hebt in een team verzameld. De coach, de advocaten, een financial en een kindspecialist als dat nodig is. Afgelopen week volgde ik de oriëntatiedag voor de opleiding tot gezinsadvocaat. Als het niet lukt in een mediation met elkaar om tafel te zitten zoals bij een overlegscheiding, is dit een mooi alternatief. De gezinsadvocaat regisseert de samenwerking van de professionals juridisch en niet juridisch die bij een scheiding betrokken zijn en zorgt dat het kind in dat proces gehoord en gezien wordt. Het doel is natuurlijk ook het voorkomen van lange procedures. In Noord-Brabant start een pilot met de gezinsadvocaat. Overleg als norm is uitgangspunt evenals een gezamenlijke verantwoordelijkheid om geschillen te beslechten buiten de rechter. Dat vraagt van de advocaten die de ouders bijstaan om een grondhouding te willen samenwerken en de-escaleren. Het is heel fijn om je ervaren collega-advocaten, coaches en financials te kennen die daarin zijn opgeleid en waarmee je al samenwerkt in overlegscheidingen. Wij ontmoeten elkaar geregeld om elkaar ook als mens goed te leren kennen.