De overlegscheiding

Auteur: Emmy van Ekelen Ik heb een intakegesprek met een mevrouw. Haar man wil van haar scheiden. Een mediationtraject is zonder resultaat beëindigd en zij vraagt mij haar als advocaat bij te staan. Mevrouw voelde zich tijdens het mediationtraject niet veilig haar verhaal, beleving en zorgen te delen.  Samen hebben ze drie kinderen (9, 11 en 13 jaar oud) waarvan twee met een rugzakje. De relatie loopt al jaren niet goed, maar zelf durfde zij geen punt achter het huwelijk te zetten. Mevrouw is bang voor de gevolgen die de echtscheiding voor de kinderen kan hebben. Dit omdat haar ex-partner openlijk en voortdurend onredelijk negatieve gevoelens en opvattingen (zoals boosheid, haat, afwijzing en/of angst) over haar aan de kinderen overbrengt. De kinderen hebben daar last van. Mevrouw heeft gelezen dat jaarlijks ongeveer 16.000 kinderen het contact met één van hun ouders verliezen en zij vreest ervoor dat als het belasten van de kinderen op deze wijze voortduurt dat bij haar ook zal gebeuren. Ik leg haar uit dat de juiste aanpak van de echtscheidingsprocedure schade beperkt en dat overlegscheiding vanaf de start aandacht besteedt aan ieders emotie, zorgen en angsten. Er wordt een setting gecreëerd om dit bespreekbaar te maken, waarbij …

Hoe lang kan dit nog doorgaan?

Auteur: Ilse van Dijk- van Oosterhout Heel vaak heb ik die vraag al moeten beantwoorden als advocaat. Helaas bestaat er geen maximum voor het aantal procedures dat je als ex-partners tegen elkaar mag voeren. Het komt regelmatig voor. De ene procedure over de boedelscheiding met een hoger beroep is nog maar net afgerond of een wijziging van de alimentatie wordt al weer aangevraagd. Mijn cliënten worden er moedeloos van. Niets doen is geen optie, want tenzij de rechter het verzoek ongegrond of onrechtmatig acht, wordt het verzoek dan gewoon toegewezen. Zo zitten ex-partners nog jaren aan elkaar vast. Het kost veel geld, gaat ten koste van de gezondheid en de kinderen krijgen er (veel) van mee. Natuurlijk komt dan de vraag waar dit vandaan komt. Het zal per geval verschillend zijn. Vaak denk ik dat het een combinatie is van het niet kunnen en willen los laten van de ex-partner. Door te procederen is er toch nog een connectie. Ook gezien en gehoord willen worden is denk ik een factor. Net als het niet hebben besproken van de echtscheidingsmelding. Oftewel: waarom wil die ander scheiden en waarom is het (ons) niet gelukt. De antwoorden op die vragen kunnen heel verdrietig …

“Bloemen bloeien waar ze ruimte krijgen”. Mensen ook!

Auteur: Liedeke Floris Deze quote is van toepassing op mijn overlegscheidingspraktijk. In een echtscheiding voelen veel mensen zich beperkt door de emoties en de situatie die ze niet kennen en waar ze – soms ongevraagd- in terecht komen. In mijn overlegscheidingspraktijk valt mij op dat cliënten beter tot hun recht komen en meer ruimte krijgen dan in een procedure op tegenspraak. In de overlegscheiding worden zij – net als in een procedure op tegenspraak – zelf bijgestaan door een advocaat, die met de cliënt vooraf bespreekt wat voor hem/haar belangrijk is. Zij krijgen de ruimte om aan te geven waar zij tegenaan lopen en zoeken samen met hun advocaat uit wat hun belang is.Als verschil met de procedure op tegenspraak geldt dat naast het feit dat zij dit met hun eigen advocaat bespreken, de advocaat het belang van de cliënt bespreekt met het in de overlegscheiding opgestelde team.  In het team in de overlegscheiding wordt met de coach/psycholoog en de beide advocaten voorbesproken waar de pijnpunten en belangen liggen bij beide partijen. Ook wordt het gezamenlijk belang gezocht voor beide partijen. De juridische kwesties worden door de professionals vooraf besproken, zodat iedereen ook weet waar de juridische belangen van eenieder liggen. …

Ook als de zon niet schijnt, is het tijd voor NIVEA!

Auteur: Geeske van Campen Nee, dit is geen reclame voor een zonnebrandproduct. Het is wel een aansporing om eens na te denken over de afkorting NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander. Want is dat niet wat we vaak doen? Iemand doet iets en we trekken een conclusie zonder na te vragen of die conclusie juist is. Zeker in situaties waarin emoties hoog op kunnen lopen, zoals tijdens een scheidingstraject, gebeurt dit vaak. Het kan gaan om grote en om kleine dingen, maar de consequentie is hetzelfde: verharding van de communicatie en vergroting van het conflict. En dat is nu juist wat jullie als (ex-)partners allebei niet willen! Daarom hierbij enkele tips voor effectieve communicatie. De coach en de andere professionals aan tafel zullen jullie tijdens een overlegscheiding helpen deze tips op te volgen. Heb je vragen over effectieve communicatie of over de overlegscheiding in zijn algemeenheid? Neem dan contact op met een van onze professionals.

Het loopgraven-gesprek

Auteur: Anja Snoeks De kogel is nog niet door de kerk, maar meneer wil alvast bij mij langskomen. Hij wil graag met mij bespreken wat hem te wachten staat als hij de relatie beëindigt. In plaats van een informatief gesprek blijkt hij een loopgraven-gesprek te willen. Zo ben ik deze gesprekken in de loop der jaren gaan noemen. Toekomstig ex-en willen van te voren weten wat ze al kunnen doen en vooral niet moeten doen. Zo ook meneer: “Kan ik al wat geld opzij zetten? Als we ruzie krijgen, kan ik dan even bij een vriend logeren of verzwakt dat mijn positie?” Het is mij snel duidelijk; hij wil alvast zijn strategie bepalen en weten hoe hij haar een paar stappen voor kan zijn. “Met deze strategie behaal je jouw doel ‘goed uit de scheiding komen’ niet”, zeg ik. “Hoe zal zij op jouw strategie reageren?” Ik leg hem uit dat het verstandig is om samen te gaan werken met haar. Tegenwerken kost energie. Samenwerken levert beiden veel meer op. “Wat brengt het jou als zij met minder achter blijft?”, vraag ik hem. “Waarom gun je haar iets niet, als het jou niets kost?” Met de collaborative methode werk je …

Als je aan het eind van je Latijn bent ga dan Grieks praten

Auteur: Charlotte van Beukering Sinds kort heeft psycholoog Steven Pont een column in het Eindhovens Dagblad. Afgelopen week schreef hij dat de echte schade van een scheiding niet het gekwetste ego is, maar de kinderen. Hij merkt dat scheidende ouders zichzelf soms toestemming geven om zich destructief tegenover elkaar te gedragen en dat zorgt voor schade bij de kinderen. Ouders raken als partners vaak ernstig gekwetst in de fase van de scheiding. Dan kan het voor hen erg moeilijk zijn om wat zij als partners niet meer hebben los te zien van hun rol als ouders. Het risico dat ze hun kinderen dan uit het oog verliezen is groot, niet omdat zij dat willen maar vaak omdat ze zo pijnlijk getroffen zijn, dat ze dat niet kunnen. De pijlen richten zij dan op elkaar waarbij zij verlangen van de ander dat die verandert. De slechte boodschap die ze in dat geval krijgen is dat de pogingen om de ander te veranderen hen zullen uitputten en die verandering ook niet zullen brengen. Alleen als ze zelf ander gedrag laten zien zal er iets veranderen. Dat is geen leuke boodschap in een fase in je leven die heel veel energie vraagt. Als …

Welke rol in de overlegscheiding zie jij voor je advocaat?

Auteur: Marjon Habets Een gestarte overlegscheiding verloopt niet altijd volgens het boekje. Soms neemt het proces een onverwachte wending. Hoe handel je dan? In een overlegscheiding overkwam me het volgende. Tijdens mijn vakantieverlof had cliënt mijn collega teamleden per mail bericht dat hij de overlegscheiding beëindigde. Hij had geen vertrouwen meer in het proces en zag een minnelijke regeling via de overlegscheiding niet meer zitten. Hij was het beu en dacht via de rechter sneller en beter af te zijn. De stoom kwam uit zijn oren toen ik hem naar zijn beweegredenen voor deze beslissing vroeg. Op dat moment schoot mij een uitspraak uit ons intakegesprek te binnen. Op mijn vraag wat hij van mij verwachtte gaf hij destijds het volgende antwoord: ‘Ik kan nogal impulsief besluiten nemen en het is fijn als jij mij daarop spiegelt en mij wijst op de consequenties van mijn keuze‘. Ik heb hem op kantoor laten komen en uitvoerig bevraagd op basis waarvan en onder invloed van welke emoties hij dit ingrijpende besluit had genomen. En waarom hij niet had kunnen wachten totdat ik terug was van verlof. Na het afvinken van de pro’s en contra’s van het genomen besluit en het bespreken van …

Stress in de relatie

Auteur: Mynke Warnink Het is fijn om je leven met iemand te delen, maar in een relatie is het natuurlijk niet altijd rozengeur en maneschijn. Soms is sprake van flinke stress. Wat zijn de drie grootste stressfactoren die zich kunnen voordoen? Uit onderzoek is gebleken dat dit onzekerheid over de toekomst, ruzies en gebrek aan inzet van je partner zijn. Toen ik dit las, kon ik zelf ook nog wel een paar stressfactoren bedenken. Ik noem er hieronder een paar: SchoonoudersJe eigen ouders zijn normaal en gezellig, het zijn natuurlijk vooral de ouders van je partner die afwijken van hoe schoonouders zouden moeten zijn. Waarom doen ze toch zo moeilijk? Je partner ziet dat anders, verdedigt graag hun doen en laten, en vindt vooral jouw ouders raar. Biologische klokDe een staat vroeg op om een stukje te gaan hardlopen, de ander staat graag tot diep in de nacht in het café. Ongeveer twintig tot dertig procent van de mensen is een ochtendmens en ongeveer twintig tot dertig procent van de mensen is een avondmens. De rest zit er tussenin. Dit kan in een relatie een uitdaging vormen, het is toch best lastig als je elkaar maar weinig wakker meemaakt. KampeervakantieNa …

De jeugd heeft de toekomst!

Auteur: Marc van Opstal Vrij recent is er toenemende aandacht ontstaan voor de zelfstandige en informele rechtsingang voor minderjarigen. Omgang en informatie/consultatie Art. 1:377g BW houdt in dat de rechter ambtshalve een (wijzigings)beslissing kan geven over omgang of informatie/consultatie. Een minderjarige van 12 jaar of ouder kan dit op eenvoudige wijze zelf verzoeken door middel van een eigen informele brief. Ook als deze jonger is dan 12 jaar, maar wel in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen. Hoger beroep kan weliswaar ook, maar dan alleen middels een wettelijk vertegenwoordiger of bijzonder curator. De Hoge Raad heeft meerdere keren bepaald [1] dat een minderjarige deze informele rechtsgang ook (voor het eerst) kan gebruiken in een door een ouder ingesteld hoger beroep. Na ontvangst van de brief van de minderjarige is het hof bevoegd ambtshalve in volle omvang te beoordelen of, en zo ja, welke omgangsregeling het meest in het belang van de minderjarige is. Het is de vraag of deze informele rechtsingang ook beschikbaar is als het gaat om het hoofdverblijf van de minderjarige. De tekst van art. 1:377g BW noemt alleen omgang en informatie/consultatie. Omgang is uiteraard nauw verbonden met het verblijf. Als het verblijf …

The challenge of change

Auteur: Jet van Arkel Dit was de titel van een artikel van Cathy Heenan (een van mijn docenten in de opleiding tot Collaborative Divorce advocaat). Een verandering van de manier van scheiden. De collaborative divorce (overlegscheiding) betekent een andere manier van scheiden. Partijen regelen in één keer in teamverband (ieder hun eigen advocaat, een coach en een financial) hun volledige scheiding. Dit heeft als voordeel dat met alle toekomstige ontwikkelingen rekening kan worden gehouden. Wanneer bijvoorbeeld een ondernemer gaat scheiden en er sprake is van een traditionele echtscheiding dan zullen in de regel vaak in een voortraject van de procedure al beslissingen worden genomen over alimentatieverplichtingen. Dit zonder dat een waardering van de onderneming heeft plaatsgevonden (in een procedure vindt een waardering veelal in een later stadium plaats). Dit betekent dat een ondernemer al in de beginfase wordt geconfronteerd met betalingsverplichtingen zonder dat is gekeken naar toekomstige ontwikkelingen van de onderneming zelf. Nadeel is dat dit veelal leidt tot wijzigingsverzoeken na de echtscheiding zelf. Het team in een overlegscheiding bekijkt alle aspecten van de scheiding, met name of de ondernemer in staat is om een alimentatieverplichting in de toekomst daadwerkelijk te kunnen blijven voldoen. Daarom is met name voor de …