De beste manier om de toekomst te voorspellen is die zelf te creëren

Blog van: Charlotte van Beukering

 

Een aantal jaren geleden kreeg ik de coachings(scheur)kalender cadeau. Pagina’s daaruit hangen op het whiteboard op mijn werkkamer. Een daarvan is de kop van deze blog. Voor mij en mijn cliënten een bron van inspiratie. Al lange tijd ben ik advocaat-mediator bij echtscheiding. Echtscheiding is vanuit historisch perspectief gezien een vrij nieuw fenomeen en heeft pas vanaf de jaren 1980 – nadat de schuldvraag uit het scheidingsrecht verdween – een vlucht genomen. Daarna hebben de professionals bij echtscheiding door ervaring veel kennis opgedaan over de gevolgen van een scheiding voor partners maar ook voor kinderen.

Echtscheiding is geen taboe meer, maar hoe je je echtscheiding regelt en met name als je die slecht regelt of een vechtscheiding laat worden is inmiddels wel een taboe. Rechters vinden dat mediation ‘moet’ en ouders worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid het fatsoenlijk te regelen voor hun kinderen en niet te strijden maar te praten.

Partners die uit elkaar gaan, staan voor de keuze of ze ieder ‘een eigen advocaat nemen’ of met een advocaat-mediator in zee gaan. Het eerste punt van onderhandeling. Partners willen geen vechtscheiding en zeker niet als daar kinderen bij betrokken zijn. Maar als je je niet opgewassen voelt tegen je partner, is een mediator dan wel een goede keuze? Als je als ondernemer snel tot resultaat wilt komen, levert mediation dan wel genoeg voortgang op in het scheidingsproces? Een overlegscheiding (collaborative divorce) is dan een goed alternatief.

Ieder heeft een eigen advocaat en er is een coach die het proces leidt. Alle betrokkenen tekenen een contract waarin staat dat er in overleg afspraken worden gemaakt. Dat geldt ook voor eventuele financiële adviseurs die worden ingeschakeld. De krachten worden gebundeld om in het belang van alle leden van het gezin, een nieuwe basis voor de toekomst te leggen en een vechtscheiding te voorkomen. Zo’n vechtscheiding kan meer dan 10 jaren duren en wel rond € 200.000,- advocaatkosten meebrengen weet ik uit mijn eigen praktijk. De regering heeft in 2016 een ‘divorce challenge’ uitgeschreven om het aantal vechtscheidingen terug te dringen.

Het onderwerp staat daarom ook in de gemeente Eindhoven op de agenda. Via het spreekuur van de wethouder Jeugd in Eindhoven kwam ik terecht in de ‘werkgroep kinderen van gescheiden ouders’ waarin vertegenwoordigers van alle spelers bij echtscheiding zitting hebben. Daar gaf ik informatie over overlegscheiding om een vechtscheiding te voorkomen. Ook de gemeente Eindhoven werkt aan het creëren van een betere toekomst.