Hoe verdeel je de erfenis zonder ruzie?

Blog van: Mynke Warnink

 

In het familierecht spelen vaak erfeniskwesties (en andersom kan dat ook het geval zijn).

Een voorbeeld hiervan is de afwikkeling van de echtscheiding van Peter en Yfke. Zij wonen in het zuiden van Nederland, hebben samen twee – inmiddels meerderjarige – kinderen en zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. In verband met hun echtscheiding zullen Peter en Yfke deze gemeenschap van goederen moeten gaan verdelen. Dat gaat tot nu toe prima (Peter en Yfke zijn on speaking terms).

Maar er is wel een aandachtspunt: onderdeel van hun gemeenschap van goederen is de aanspraak van Yfke op de nalatenschap van haar vader.

Fryske roots

Yfkes vader Tibo is zijn hele leven in Friesland blijven wonen en is enkele maanden geleden onverwacht overleden. Yfke en haar twee oudere broers Jelmer en Wytze zijn alle drie erfgenaam. Het overlijden van haar vader doet Yfke veel verdriet.

Korte tijd na de uitvaart wordt duidelijk dat vader in zijn testament zijn oudste zoon (Jelmer) heeft benoemd tot executeur.

Een bazige broer als executeur

Yfke en Wytze zijn niet gelukkig met Jelmer als executeur, want hij is nogal bazig en voert geen overleg. Yfke en Wytze voelen zich buitengesloten.

De communicatie tussen de drie kinderen is na enkele maanden tot ver onder het nulpunt gedaald (dat mensen in hun omgeving bijna denken: ‘It giet oan’).

Er is ruzie over de toekomst en de waarde van het bedrijf van vader (Jelmer wil dit bedrijf graag overnemen) en ook over de verdeling van de woning en de inboedel. Eigenlijk is er langzamerhand ruzie over alles…

Zo kan het niet langer

Yfke heeft behoefte aan juridisch advies en eigen ondersteuning. Dit kan zij niet alleen, dat is haar wel duidelijk, ze heeft hulp nodig. Ze hoopt -ondanks alles wat er in de afgelopen maanden gebeurd is- dat de familiebanden hersteld kunnen worden. Dat ze er met haar broers uit kan komen.

Yfke heeft helemaal geen zin in het sturen van lange brieven. Ze heeft al helemaal geen zin in gerechtelijke procedures die jarenlang gaan duren. Ze wil het liefste binnen enkele maanden duidelijkheid verkrijgen over de afwikkeling van de nalatenschap. Op die manier kan zij vervolgens ook binnen afzienbare tijd samen met Peter de verdeling van hun gemeenschap van goederen afronden.

Ook haar broers Jelmer en Wytze zijn het geruzie meer dan zat. Zij willen ook dat er een oplossing komt, maar het lukt hen niet om die te vinden. Ze blijven bij elkaar op verkeerde knoppen drukken (daar zijn ze als broers heel goed in) en persoonlijk contact is er al lange tijd niet meer geweest.

Hoe komen Yfke, Jelmer en Wytze in gesprek?

Yfke schakelt mij in (als familie- en overlegscheidingsadvocaat help ik ook bij kwesties over erfenissen). Ze vertelt dat ze graag ondersteund wil worden, maar dat ze liever niet tegenover haar broers komt te staan. Ze verwacht dat haar broers net als zij overleg willen voeren om eruit te komen.

Ik leg Yfke uit hoe een traject van Collaborative Erfrecht voor haar broers en haar zou kunnen werken.
Het is een combinatie van het hebben van een eigen adviseur en het voeren van overleg op een respectvolle, eerlijke en oplossingsgerichte wijze (er wordt niet geprocedeerd). Het is een aanpak in teamverband: Yfke, Jelmer en Wytze worden bijgestaan door eigen advocaten, door een psycholoog (coach) en wanneer dat van belang is ook door een financieel deskundige.

Overleg is beter dan strijd

Yfke denkt dat beide ouders graag hadden gewild dat ze er als kinderen samen uit zouden komen. Ze besluit dat zij haar broers graag voor zo’n overlegtraject wil uitnodigen.

In overleg met Yfke stuur ik aan haar broers een brief met meer informatie over Collaborative Erfrecht en een lijst van Collaborative Professionals die zij kunnen benaderen om meer te horen over de ins en outs van dit traject.

Op korte termijn met elkaar aan tafel

Als Jelmer en Wytze dezelfde keuze maken als Yfke, dan kan het overleg binnen enkele dagen worden gestart.

Naast de zoektocht naar goede en duurzame oplossingen voor de verdeling van de erfenis, zullen Yfke, Jelmer en Wytze onder begeleiding van professionals ook aan het herstel van hun familierelatie gaan werken.