Wat is het verschil tussen de traditionele echtscheidingsprocedure en de overlegscheiding?

Blog van: Jet van Arkel

Er zijn diverse verschillen, maar het belangrijkste verschil is dat er geen sprake is van ‘winnen’ of‘verliezen’ van een procedure. In plaats daarvan wordt in een overlegscheiding ervan uitgegaan dat jullie als partners een gezamenlijk geschil hebben. Het gaat erom dat dat geschil wordt opgelost.

Een voorbeeld: jullie gezamenlijk inkomen is nu € 80.000 per jaar. Wanneer je na de echtscheiding apart gaat wonen, is een totaalinkomen van € 90.000 nodig. Omdat er dus onvoldoende inkomen in detoekomst zal zijn, zal onderzocht moeten worden hoe dit probleem kan worden opgelost, bijvoorbeeld door ander inkomen te genereren, besparen op bepaalde kosten, betalen van minder belasting of vermogen te gelde maken.

In een procedure bij de rechter kunnen deze oplossingen niet worden onderzocht omdat de procedure zich daar niet voor leent. De mogelijkheden van de rechter zijn daartoe te beperkt.

De rechter geeft een oplossing voor het directe probleem, waarmee partijen echter niet zijn geholpen, omdat het hiervoor geschetste probleem van het inkomenstekort na echtscheiding in bredere zin niet wordt opgelost.

Een ander groot verschil is dat partijen in een overlegscheiding zelf de regie hebben. Iedere beslissing wordt door jou en je partner gezamenlijk genomen. Niet door je advocaat/adviseur of de rechter.

Deze manier van werken versterkt jullie zelfvertrouwen, omdat jullie beiden beslissen over de financiën, de kinderen en alle andere belangrijke aspecten van jullie (toekomstige) leven.

Ten slotte is de overlegscheiding een transparant proces, de privacy is gewaarborgd, het is efficiënter en houdt meer rekening met het gehele gezin. Tijdens een procedure is hiervan geen sprake.


Deze blog is een paragraaf uit Een heldere leidraad voor de overlegscheiding. In een uitgebreide serie blogs publiceert Collaborative Practice Center het complete document, waarin op een toegankelijke manier de overlegscheiding en alles wat daarbij komt kijken, wordt uitgelegd en toegelicht.

De volgende blog gaat over de vraag wat er anders is bij een overlegscheiding dan bij een mediation.