Wat maakt het transparant?

Blog van: Ghislaine van Kooten

Aan het prille begin van een overlegscheiding spreken beide echtgenoten af alle financiële informatie te zullen delen. Ze verklaren schriftelijk dat ze geen vermogen (bezittingen of schulden) zullen achterhouden. Het echtpaar verstrekt alle benodigde gegevens, waaronder bank- en hypotheek- afschriften, kopieën van aktes, schuldbewijzen, jaaropgaven, zakelijke bescheiden, taxatierapporten en overig papierwerk. In de meeste gevallen worden deze documenten door een financieel deskundige verzameld. De financieel deskundige verstrekt vervolgens een overzicht van de gegevens aan het echtpaar en hun advocaten.

Alle financiële feiten zijn dan bekend. Dat maakt de aanpak van de overlegscheiding dus transparant. En dát maakt echt het verschil; transparantie schept vertrouwen en dit vertrouwen helpt het echtpaar om tot een overeenkomst te komen.

Transparantie bespaart ook tijd en geld. Wanneer alle documenten vrijwillig worden afgestaan, hoeft er geen ruzie over het verkrijgen hiervan te worden gemaakt. Het houdt ook in dat het proces niet gedurende langere tijden wordt opgeschort. Veel inspanningen en geld worden in een gerechtelijke procedure verspild aan het boven tafel krijgen van financiële documenten, maar dat geldt niet bij een overlegscheiding.

Kan één van de echtgenoten de regels overtreden en dingen proberen achter te houden? Ja, maar er zijn maatregelen om je hiertegen te beschermen. De financieel deskundige kan bijvoorbeeld vragen stellen die tot bekendmaking leiden, en in de uiteindelijke overeenkomst kan worden vastgelegd dat het weglaten van informatie gevolgen heeft. Als je echter vindt dat je partner volledig onbetrouwbaar is, is deze aanpak wellicht niet geschikt voor jou. Voor een overlegscheiding is een redelijke mate van vertrouwen binnen jullie relatie nodig.


Deze blog is een paragraaf uit Een heldere leidraad voor de overlegscheiding. In een uitgebreide serie blogs publiceert Collaborative Practice Center het complete document, waarin op een toegankelijke manier de overlegscheiding en alles wat daarbij komt kijken, wordt uitgelegd en toegelicht.

De volgende blog gaat over de vraag of bij een overlegscheiding je privacy meer is gewaarborgd dan bij een procedure.