Zo beleefde cliënte haar overlegscheiding

Blog van: Marjon Habets

 

Tijdens de op 13 oktober 2018 door onze practice group georganiseerde informatielunch “Overlegscheiding, een veilige verwijzing” luisterde ik naar een interview met een cliënte die haar ervaringen met overlegscheiden deelde. Ze was eerder dit jaar gescheiden.

De cliënte gaf onder andere antwoord op vragen als:

  • hoe ben je bekend geworden met de overlegscheiding
  • wat is voor jou doorslaggevend geweest in de keuze voor overlegscheiding,
  • wat was je persoonlijke meerwaarde
  • hoe belangrijk is de samenstelling van het team van professionals

En natuurlijk kwam het kostenaspect aan bod.

Ervaringen met overlegscheiding

Cliënte vertelde dat zij bij de intake bij haar advocaat gewezen was op de vorm overlegscheiding. En aangezien zij de insteek had dat ze in het belang van de kinderen in zo’n goed mogelijke harmonie haar scheiding wilde regelen, was de keuze niet moeilijk.

Belangrijk aspect in de overlegscheiding is de keuze van het team. Hoe beter het team is afgestemd hoe succesvoller de overlegscheiding zal verlopen, daar gelooft cliënte in.

Voor haar zit de meerwaarde van de overlegscheiding, naast transparantie, in het oog voor en de mogelijkheden van persoonlijke groei. Door middel van gesprekken met de coach werd het haar duidelijker waar ze zelf stond, wie ze was en welke stappen zij nog kan maken. Deze gesprekken werden bij de advocaat vervolgd.

De kinderen hadden er baat bij dat zowel cliënte als haar ex-partner duidelijk kregen waar hun eigen pijnpunten zaten. Hoe ze communiceerden met en over elkaar, hoe ze dat anders konden doen en meer van dit soort zaken.

De kinderen kwamen niet in een machtsspel terecht.

Voor cliënte was het op een gegeven moment belangrijk om te verhuizen met de kinderen. Door de begeleiding van het team werd dit ook tijdens de scheiding gerealiseerd.

Zonder een overlegscheiding had dit een hot-issue in een vechtscheiding kunnen worden.

Overlegscheiden: rust en ruimte

Wat cliente het meest is bijgebleven in de gezamenlijke gesprekken, is dat er rust was in de gesprekken en ruimte voor elkaars standpunten. Er werd actief geluisterd naar elkaar.

Een scheiding kost geld, welke vorm dan ook. Het grote voordeel van de overlegscheiding is dat de afspraken die gemaakt worden duurzaam zijn.

Je maakt ze echt gezamenlijk, en daar is geen prijskaartje tegen opgewassen.

De overlegscheiding is de vorm die je iedereen ‘gunt’ als een scheiding aan de orde is. Het is scheiden met toekomstperspectief voor beide partijen.