Wat mag een overlegscheiding kosten?

Blog van: René de Haas

 

Als ik aan voornemens denk dan gaat het natuurlijk al snel over gezin, familie, vrienden, gezondheid en een goede werk-leven balans, maar ook over de vraag “hoe maak ik de overlegscheiding kosten efficiënter”. Dit omdat in de praktijk toch regelmatig bezwaren opduiken over de kosten die een uitgebreid team in een overlegscheiding met zich brengt.

Hoe worden cliënten kostenbewust? Scheiden kost geld en een goede scheiding kost wellicht wat meer geld, maar ook hoe kunnen wij als professionals inzoomen op de concrete behoeften van de cliënten. Zolang de emoties nog hoog oplopen begrijpen cliënten wel dat al die professionals nodig zijn. Zodra cliënten wat meer ontnuchterd raken, wellicht omdat het team inmiddels een goed fundament voor het overleg heeft gecreëerd, worden cliënten meer kostenbewust en komen vragen op zoals:

  • Is de coach nog wel nodig?
  • Kunnen we het ouderschapsplan niet zelf maken?
  • Kunnen we doorpakken?
  • Moet iedereen van het team echt al die mailtjes lezen etc.

Als wij, de collaborative professionals, de overlegscheiding zoveel mogelijk willen toepassen omdat we zelf zijn overtuigd van de toegevoegde waarde daarvan, dan moeten we ervoor zorgen dat dit aspect ook doorsijpelt bij de cliënten en de buitenwereld.

Gun je jezelf, als je moet gaan scheiden de meest geëigende methode die op dit moment beschikbaar is en wat heb je daar financieel voor over?

Aan ons als collaborative professionals de taak ervoor te zorgen dat de kosten geen “zuur geld” zijn, maar een “investering” in een veranderproces in het leven van de cliënt en dat van iedereen die daarbij betrokken is. Wij geven mede vorm aan de geschiedenis en toekomst van onze cliënten, hun kinderen en hun naaste omgeving.

Deze gedachte geef ik graag mee in de hoop dat de Vereniging van Collaborative Professionals zich zodanig ontwikkelt dat we aan het eind van dit jaar kunnen constateren dat meer mensen hebben kunnen kiezen voor de overlegscheiding en nog meer professionals het in hun dagelijkse praktijk kunnen toepassen.