Hoe moet een echtscheiding er eigenlijk uitzien?

Blog van: René de Haas

Nancy en Stan willen beiden hun huwelijk beëindigen.

Met ondersteuning van enkele professionals stellen ze samen een eerste opzet op voor de verdeling van hun bezittingen en een regeling voor de alimentatie. Met de informatie van een pedagoog maken ze een ouderschapsplan. Met de steun van een advocaat stellen ze een concept-convenant op en ondertekenen dat. Bij dit punt aanbeland omhelzen ze elkaar. Een paar weken later wordt door de rechtbank de overeenkomst bevestigd en is daarna de echtscheiding definitief.

Als we naar hun echtscheiding kijken hebben Nancy en Stan op vriendschappelijke manier rekening gehouden met hun wederzijdse belangen. Ze zijn een co-ouderschapregeling overeengekomen. Ze blijven ook samen eigenaar van een kleine onderneming en ze ondersteunen waar nodig elkaar in de exploitatie daarvan.

Er is geen sprake van venijn, er zijn geen conflicten van begin tot eind en er is geen sprake van een juridische procedure.

We weten natuurlijk wel dat zo’n scheiding zoals hier beschreven niet echt normaal is. Maar zo zou een scheiding er eigenlijk wel uit moeten zien. Het goede nieuws is dat een scheiding er zo in de praktijk echt uit kan zien als de partners samen kiezen voor een overlegscheiding.

Natuurlijk kan ik niet garanderen dat dit voor iedereen geldt, maar ik kan je wel verzekeren dat het realistisch is. Het gebeurt zo op deze manier iedere dag wel ergens op de wereld.

Deze blog is een paragraaf uit Een heldere leidraad voor de overlegscheiding. In een uitgebreide serie blogs publiceert Collaborative Practice Center het complete document, waarin op een toegankelijke manier de overlegscheiding en alles wat daarbij komt kijken, wordt uitgelegd en toegelicht.

De volgende blog gaat over wat er mis is met de traditionele echtscheiding.