Ergernissen en gemiste kansen

Auteur: Marc van Opstal

Regelmatig schrijft de pers over hoe verwerpelijk vechtscheidingen zijn. In een adem wordt gewezen naar vileine advocaten die de boel opstoken voor eigen gewin. Dat ergert mij mateloos. Zonder zich in de materie te verdiepen wordt de lezer zo naar de mond gepraat. Natuurlijk, er zijn advocaten die zich te zeer door de emoties van de cliënt laten leiden. Zonder de temperende werking van een advocaat kan de echtscheiding uit de hand lopen. Maar het merendeel van de, tot mediator opgeleide, familierechtadvocatuur is gericht op overleg, op passende en redelijke oplossingen en een zo goed mogelijke toekomstige verhouding tussen exen/ouders en kinderen. Dit uit zich in de overtreffende trap bij de Overlegscheiding: ieder een eigen advocaat, een neutrale coach begeleidt het overlegtraject en, zo nodig, een financieel deskundige. De advocaten, coach en financial vormen een team, dat zich committeert samen het overleg tussen de echtgenoten te gieten in een aanpak die waardig, respectvol en toekomstgericht is, resulterend in consensus. Een gemiste kans voor de pers die blijft schrijven over vechtscheidingen door advocaten. De lezer heeft zo geen kans te ontsnappen aan de angst voor bijstand door een familierechtadvocaat. Zegt het voort!