Wat is een nabespreking?

Blog van: Ardje Sandkuyl

Als jullie het kantoor aan het einde van een teammeeting verlaten, zitten de professionals 15 tot 30 minuten bij elkaar voor een nabespreking. Dit gestructureerde gesprek concentreert zich op wat er plaatsvond en wat ervan kan worden geleerd. Bespreking van wat er in de vergadering is gebeurd, houdt de professionals op dezelfde golflengte. Ook al waren ze allemaal tegelijkertijd in de kamer, elke professional observeerde verschillende dingen of vormde verschillende interpretaties van wat die dingen zouden kunnen betekenen.

Door die ervaringen en observaties met elkaar te bespreken, krijgen de professionals een duidelijk en consistent beeld van wat er feitelijk plaats vond en wat dat allemaal betekent voor het proces. Bij een overlegscheiding betrokken professionals proberen te leren hoe zij zo zorgvuldig mogelijk kunnen reageren op elke echtgenoot. Als een echtgenoot negatief heeft gereageerd op een bepaald woordgebruik tijdens de teammeeting, dan wordt dit besproken zodat alle professionals hun woordgebruik dienovereenkomstig kunnen aanpassen. Zo kan bijvoorbeeld worden geconstateerd dat een echtgenoot de neiging heeft om snel gestrest te raken, zodat het team afspreekt om vaker pauzes in de teammeetings te plannen.

Een nabespreking zorgt dus voor een mogelijkheid tot feedback. Teamleden delen met elkaar de indrukken over hoe iedere professional zich tijdens de bijeenkomst gedroeg. De nadruk ligt op opbouwende kritiek en alle professionals waar ik mee werk ervaren deze onderlinge feedback als zeer nuttig.

Deze blog is een paragraaf uit Een heldere leidraad voor de overlegscheiding. In een uitgebreide serie blogs publiceert Collaborative Practice Center het complete document, waarin op een toegankelijke manier de overlegscheiding en alles wat daarbij komt kijken, wordt uitgelegd en toegelicht.

De volgende blog gaat over de vraag hoe ouderschapsproblemen worden aangepakt.