Hoe zit het met mediation?

Blog van: Charlotte van Beukering-Michielsen

Mediation – een stap verder dan de ‘doe het zelf’-echtscheiding – is een ander alternatief. Een daarin getrainde en onpartijdige professional begeleidt partijen totdat er een overeenkomst is bereikt. Als mediators geloven wij erg in deze optie voor sommige gezinnen. Echter, die optie heeft een paar beperkingen.

Mediation wordt vaak ingezet nadat de procedure al is aangespannen. In die zaken is het geen vervanging maar meer een omleiding. Er kan volledige overeenstemming wordt bereikt, maar als dat niet lukt en de mediation met een impasse eindigt, beslist de rechter alsnog.

Bovendien is mediation dan meer een eenmalige bijeenkomst in plaats van een proces, dus er is minder tijd om zorgvuldig tot besluiten te komen en alle emoties aandacht te geven. Deze bijeenkomst kan een marathonsessie zijn die de hele dag in beslag neemt en ook nog ’s avonds doorgaat. Vaak tekent een echtgenoot een overeenkomst dan niet zozeer omdat het de beste beschikbare uitkomst is maar alleen om een einde te maken aan de hele beproeving. Achteraf kan spijt volgen.

Het succes van mediation hangt ook af van de vaardigheden van de mediator. Bij een goede mediator is overeenstemming zeker haalbaar. Maar als de mediator niet zo goed is, dan wordt het bereiken van een overeenkomst minder waarschijnlijk. In het slechtste geval kunnen alle inspanningen voor niks zijn en blijft een regeling uit.

Mediation bij echtscheiding kan ook door de vorm van het proces tekortschieten in het voorlichten van mensen over de gevolgen van hun keuzes. Mediators hebben wel de plicht om te informeren maar ze kunnen/mogen geen advies geven over de wet, financiën of al dan geen co-ouderschap. Het resultaat is dan dat belangrijke beslissingen genomen worden zonder die individuele begeleiding die anders tot een gunstigere overeenkomst zou kunnen leiden.


Deze blog is een paragraaf uit Een heldere leidraad voor de overlegscheiding. In een uitgebreide serie blogs publiceert Collaborative Practice Center het complete document, waarin op een toegankelijke manier de overlegscheiding en alles wat daarbij komt kijken, wordt uitgelegd en toegelicht.

De volgende blog gaat over de vraag wat overlegscheiding inhoudt en wat de drie belangrijkste spelregels zijn.