Kunnen we dit zelf?

Blog van: Charlotte van Beukering-Michielsen

Een alternatief voor een traditionele procedure is dat jij en je partner een overeenkomst uitwerken zonder advocaten daarbij te betrekken.

Technisch gezien is dat op zich een echtscheiding maar in de volksmond noemen we dat een‘keukentafel’-echtscheiding. Jij en je partner beslissen hoe jullie je bezittingen verdelen, hoeveel tijd ieder besteedt aan de kinderen en hoe jullie andere financiële regelingen treffen. Jullie vragen een advocaat de overeenkomst bij de rechtbank in te dienen. Na een paar weken ontvang je de beschikking en na inschrijving daarvan bij de burgerlijke stand ben je klaar.

Voor sommige gezinnen is dat bereikbaar. Voor veel anderen echter zijn er goede redenen om het niet zelf en alleen te doen.

De meeste mensen maken voor het eerst een echtscheiding mee. Zij hebben geen kennis over hoe het rechtssysteem in elkaar zit. Alleen op je zelf vertrouwen is moeilijk, stressvol en riskant. Juridische en financiële zaken kunnen erg complex zijn en vergissingen kunnen vergaande consequenties hebben. Daarom is het zinvol om op zijn minst een advocaat te raadplegen, ook al kies je ervoor om die uiteindelijk niet aan te houden.

Het kan ook zo zijn dat het speelveld zich niet voor een ‘doe het zelf’-oplossing leent. De ene echtgenoot kan meer kennis hebben van de wet of de financiën van een gezin dan de andere. Een agressieve partner kan intimiderend zijn en de meer passieve partner op die manier laten instemmen met zaken om zo een positieve relatie in het belang van de kinderen te behouden. Een advocaat helpt het speelveld gelijkwaardiger te krijgen of te houden.

Dus het antwoord op de vraag: “Kunnen we dit zelf?” is: “Ja, je kunt het zelf doen”, maar in de meeste situaties is het de moeite waard om juridische begeleiding te krijgen.


Deze blog is een paragraaf uit Een heldere leidraad voor de overlegscheiding. In een uitgebreide serie blogs publiceert Collaborative Practice Center het complete document, waarin op een toegankelijke manier de overlegscheiding en alles wat daarbij komt kijken, wordt uitgelegd en toegelicht.

De volgende blog gaat over de vraag hoe het alternatief mediation zich verhoudt tot de overlegscheiding.