Kan een traditionele echtscheiding ooit wel de juiste zijn?

Blog van: René de Haas

Ondanks alle negatieve aspecten kan een traditionele echtscheidingsprocedure soms wel de enige goede optie zijn.

Bijvoorbeeld in een geval waarbij een van partijen erg agressief is. Dan kan een procedure noodzakelijk zijn om de veiligheid van de andere partij en van de kinderen te waarborgen. Ook als een van partijen ernstige psychische problemen heeft en een behandeling weigert kan het nodig zijn om de zaak aan de rechtbank voor te leggen. Ook als een van partijen grote sommen geld achterhoudt of verzwijgt of financiële informatie wegmoffelt, dan kan een procedure noodzakelijk zijn.

Deze situaties komen niet zo vaak voor. De meeste stellen hoeven deze weg van de procedure niet te bewandelen om hun geschillen opgelost te krijgen. Soms kan een procedure dus noodzakelijk zijn, maar voor de meeste stellen is dat niet de beste oplossing.

Als je in het eerste gesprek met je advocaat informeert naar de voor- en nadelen van een procedure zou je eigenlijk ook moeten informeren naar de voor- en nadelen van een overlegscheiding (collaborative divorce) en de andere manieren van scheiden. Wees je ervan bewust dat veel advocaten de mogelijkheid van een overlegscheiding niet zullen noemen, terwijl advocaten die getraind zijn in deze methode dat zeker wel zullen doen. Er zijn ook advocaten die zelfs niet bekend zijn met deze vorm van scheiden en de vele voordelen die de overlegscheiding biedt.


Deze blog is een paragraaf uit Een heldere leidraad voor de overlegscheiding. In een uitgebreide serie blogs publiceert Collaborative Practice Center het complete document, waarin op een toegankelijke manier de overlegscheiding en alles wat daarbij komt kijken, wordt uitgelegd en toegelicht.

De volgende blog gaat over de vraag of je een echtscheiding samen (jij en je partner dus) kunt doen.