Overlegscheiding, model van de toekomst

Auteur: Barbara du Fossé:

Eerder werd de kracht van de overlegscheiding in onze blog besproken. Een relatief nieuw en nog onbekend scheidingsmodel. Mediation is inmiddels een ingeburgerd begrip, maar dat was 20 jaar geleden nog niet het geval. Hopelijk raakt de overlegscheiding net zo ingeburgerd als mediation, en wordt het de manier om een scheiding goed en op respectvolle wijze te regelen met behoud van de onderliggende relatie, wat zeker als er kinderen betrokken zijn, is essentieel is.

Wat is nu een overlegscheiding? Dit is scheiden in overleg: u spreekt vooraf af niet te gaan procederen. Beide partners hebben een eigen advocaat. Een coach versterkt het team voor de begeleiding van het proces en de onvermijdelijke emotionele aspecten, en de onafhankelijk financieel expert is er voor de zakelijke kant.

Alhoewel dit model niet goedkoop is, is het nog altijd veel goedkoper is dan procederen bij de rechtbank. Desalniettemin zijn we bezig om de overlegscheiding voor iedereen toegankelijk te maken, ook voor partners met een wat smallere beurs. Wij gunnen namelijk iedereen die in een scheiding zit dit scheidingsmodel.