De kracht van de overlegscheiding

Auteur: Dick Horsten

Een deel van de huwelijken in Nederland eindigt in een echtscheiding. Een ingrijpende gebeurtenis: alles wordt anders, je worstelt met gevoelens van verdriet, boosheid, schuldgevoelens en onzekerheid. De grote impact van een echtscheiding op je gezin en wat als alles wat je samen hebt opgebouwd daardoor dreigt te ontvallen?

Bij een overlegscheiding kies je voor samenwerking. Samenwerken met de advocaten van beide partners, een coach en een financieel deskundige.

Het team van het Collaborative Practice Center inventariseert wensen en hulpvragen van de scheidende partners en gaat gezamenlijk aan de slag met de gestelde doelen. Door elkaar volledig te informeren en goed te luisteren wordt gewerkt aan een passende oplossing. Het resultaat: hetgeen partijen in goed overleg met elkaar hebben afgesproken houdt veel langer stand dan een echtscheiding die gebaseerd is op het salomonsoordeel van de rechter. Open en eerlijk overleggen, meedenken met elkaar, alle mogelijkheden onderzoeken, de voor- en nadelen bezien en je verplaatsen in de belangen van de ander, met het oog op een goede verstandhouding van de ex-partners voor de toekomst, werpt zijn vruchten af en levert veel voldoening op. En dat is waar we het voor doen bij het Collaborative Practice Center.