Multidisciplinaire aanpak

Auteur: René de Haas

In een recente echtscheiding wilden cliënten graag via mediation een totaaloplossing bereiken. Beiden waren al wat ouder. Het was voor beiden een tweede echtscheiding. Je zou het dus een grey divorce kunnen noemen.

Vanwege de naderende pensioendatum lag de mogelijke oplossing voor hen in een pensioenverdelingsafspraak. Om zekerheid te kunnen bieden vroeg ik hulp aan de financial Jurgen Holtermans uit onze practice group Collaborative Practice Center. Hij kon direct aansluiten aan de mediationtafel. Samen met partijen maakte hij een gedetailleerd pensioenplan dat voldeed aan hun wens om ook na de scheiding nog voor elkaar te blijven zorgen. Op de achtergrond was er voor één van partijen de juridische ondersteuning van een advocaat die mee keek naar de houdbaarheid van de regeling en de tekst van het convenant. Ieder van de professionals was gefocust op het de-escaleren en het bereiken van een oplossing.

Als je weet dat de professionals getraind zijn in overlegscheiden is deze vorm van ‘collaborative mediation’ een mooi alternatief voor een formeel team. Met deze multidisciplinaire aanpak kon voor cliënten maatwerk geleverd worden. Zij kunnen nu met vertrouwen en voldoende financiële zekerheid hun pensioenfase tegemoet zien.