The sixth sense

Auteur: Jurgen Holtermans

Zo zou je naar de neutrale financieel deskundige bij een overlegscheiding kunnen kijken, het zesde teamlid bij een overlegscheiding, een zesde zintuig. In zekere zin vergelijkbaar met wat uiteindelijk in de film ‘The sext sense’ duidelijk wordt, laat de financieel deskundige de scheidende partners vanuit verschillende, en soms ook onverwachte, hoeken zien hoe zij hun (financiële) toekomst kunnen vormgeven en wat de (financiële) gevolgen zijn van de afspraken die zij maken. Belangrijk daarbij is dat de financieel deskundige vooral ook laat zien op welke wijze de ‘te verdelen taart’ in financiële zin kan worden vergroot, welke belastingvoordelen kunnen worden behaald en, zeker zo belangrijk, voor welke belastingnadelen of fiscale valkuilen de scheidende partners zich dienen te behoeden.


Dat fiscale begeleiding bij echtscheiding geen overbodige luxe is, blijkt wel uit de inmiddels honderden fiscale procedures die samenhangen met echtscheidingen. Er kan, veelal vanwege geen of gebrekkige communicatie tussen ex-partners, al snel van alles verkeerd gaan, wat tot onnodige belastingheffing of onzekere, langdurige en kostbare procedures kan leiden. Om dit te voorkomen biedt een overlegscheiding de optimale basis voor een financieel gezonde start.