Waarom worden in een overlegscheiding uitsluitend onze voornamen gebruikt?

Blog van: Chantal Dekkers

In een overlegscheiding worden alleen voornamen gebruikt bij het aanspreken van een van de teamleden. Niemand is ‘meneer’, ‘mevrouw’ of ‘meester’. In plaats daarvan hoor je ‘Karel’, ‘Ineke’ of ‘Peter’. Het lijkt misschien vreemd dat iedereen in het team met de voornaam wordt aangesproken, maar dit is zeer gebruikelijk in de overlegpraktijk.

Een reden om dit te doen is dat titels mensen scheiden. Het lijkt misschien subtiel, maar een cliënt aanspreken als ‘meneer Pietersen’ of ‘mevrouw Janssen’ in plaats van ‘Karel’ of ‘Ineke’ creëert een formele barrière. Het doorbreken van die barrière door het gebruik van voornamen bij cliënten verzacht de toon en bevordert een productievere sfeer om tot een overeenkomst te komen.

Een andere reden voor dit beleid is dat het vermijdt een onderscheid te maken tussen de echtgenoten (aangesproken met de voornaam) en de professionals (aangesproken met hun titel). Titels kunnen bijdragen aan het gevoel van machteloosheid dat veel echtgenoten voelen, enkel en alleen door de scheiding. Als een echtgenoot of een advocaat mij aanspreekt met mijn titel, herinner ik ze er altijd aan dat we elkaar aanspreken met de voornaam. ‘Chantal’ in plaats van ‘meester Dekkers’ houdt ons op gelijke voet.

Het gebruik van voornamen symboliseert ook dat we gelijkwaardig zijn. Vandaag kun je de echtgenoot zijn die een scheiding doormaakt. Morgen is het misschien één van de professionals zelf die zich in een vergelijkbare situatie bevindt. Dit geheugensteuntje houdt ons allemaal bij de realiteit van het leven en het helpt de professionals nuchter en empathisch te blijven over jullie ervaring als echtpaar dat een potentieel pijnlijke scheiding doormaakt.

Deze blog is een paragraaf uit Een heldere leidraad voor de overlegscheiding. In een uitgebreide serie blogs publiceert Collaborative Practice Center het complete document, waarin op een toegankelijke manier de overlegscheiding en alles wat daarbij komt kijken, wordt uitgelegd en toegelicht.

De volgende blog gaat over de vraag wat de taken van de financieel deskundige zijn.