Wat zijn de taken van de financieel deskundige?

Blog van: Jurgen Holtermans

De financieel deskundige heeft verschillende belangrijke taken en verantwoordelijkheden. De eerste is om alle financiële gegevens te verzamelen en een overzicht samen te stellen zodat het team een goed en volledig beeld krijgt van jullie financiële situatie. Met name is daarbij van belang informatie en gegevens met betrekking tot jullie bezittingen en schulden, inkomen en (huishoudelijke) uitgaven.

Een tweede is om jullie alle op het overzicht vermelde onderwerpen toe te lichten. Het kan zijn dat jij beter thuis bent in financiële zaken dan je partner, maar de taak van de financieel deskundige is om ervoor te zorgen dat beide partners op zijn minst een voldoende besef hebben van jullie financiële situatie zodat jullie allebei daarover weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Echtscheidingen hebben soms de neiging om lang te duren, omdat een van de partners de financiële situatie niet of onvoldoende begrijpt en daardoor terughoudend is om daarover beslissingen te nemen. En terecht. De financieel deskundige is er om te helpen deze belemmering weg te nemen.

Daarnaast is het de taak van de financieel deskundige om jullie te helpen om verschillende specifieke opties te onderzoeken om tot een financiële afwikkeling te komen. Bijvoorbeeld de mogelijkheden om jullie bezittingen en schulden op een bepaalde manier te verdelen zodat zo weinig mogelijk belasting hoeft te worden betaald. Of de mogelijkheden voor jouzelf of je partner om een vast (maand)inkomen uit de te verdelen bezittingen (en schulden) te krijgen. De financieel deskundige werkt deze opties uit met behulp van een gedetailleerde en inzichtelijke financiële vermogens- en inkomensplanning, zodat jullie kunnen zien wat de gevolgen zijn van de verschillende opties.

In de teambijeenkomsten helpt de financieel deskundige jou en je partner de verschillende opties te vergelijken en af te wegen, zodat jullie een weloverwogen beslissing kunnen nemen en daarover afspraken kunnen maken. In het model met twee coaches is de financieel deskundige in feite de enige neutrale professional en vervult de financieel deskundige tevens de taak als neutrale voorzitter van de bijeenkomst.

Deze blog is een paragraaf uit Een heldere leidraad voor de overlegscheiding. In een uitgebreide serie blogs publiceert Collaborative Practice Center het complete document, waarin op een toegankelijke manier de overlegscheiding en alles wat daarbij komt kijken, wordt uitgelegd en toegelicht.

De volgende blog gaat over de vraag wat de rol van de neutrale coach is.