Wat is de rol van de neutrale coach?

Blog van: Nelleke Hartmanns

In het Neutrale Coach Model heeft de coach verschillende belangrijke taken.

Ten eerste: het proces bekijken vanuit zijn of haar rol als procesbegeleider. Dit is een zeer belangrijk onderdeel van het takenpakket. Het overlegscheidingsteam bestaat uit tenminste vijf of zes leden (inclusief de advocaten). Het is belangrijk dat ieder teamlid optimaal zijn of haar taken uitvoert en communicatieve vaardigheden benut. De coach houdt dit in de gaten. Hij of zij faciliteert ook de teambijeenkomsten waarbij de focus ligt op de gestelde doelen en de sfeer van respect, kalmte en veiligheid behouden blijft.

Een vergelijking wat betreft coaching kan gemaakt worden met de sport curling op de Olympische Winterspelen. Bij deze sport vegen twee atleten het ijs, zodat de ‘steen’ eindigt waar het bedoeld is: in het ‘huis’ of juist ver daarbuiten.

Een coach werkt als een ‘overleg-veger’: zijn of haar taak is om steeds de obstakels ‘weg te werken’ opdat jij en jouw partner tot een finale overeenkomst kunnen komen.

Een andere taak is ondersteuning bij emotionele ervaringen. Al bij de eerste (individuele) gesprekken zal de coach vragen stellen over wat je voelt bij de scheiding en bereidt hij of zij jou voor op wat een overlegscheiding vraagt van de deelnemers. Gedurende het overlegscheidingsproces zal de coach beide partners helpen om met de emoties die worden ervaren om te kunnen gaan.

De derde belangrijke taak van de coach is om de partners gedurende het proces te helpen om hun ouderschapsrelatie vorm te geven en daarbij een gedetailleerd, kindgericht ouderschapsplan tot stand te laten komen. In de meeste gevallen gebeurt dit los van het hele team en werken de ouders aan het plan samen met de coach. Als het concept ouderschapsplan klaar is, zullen de advocaten aanwezig zijn bij de bespreking van met name de paragrafen betreffende de kosten van de kinderen.

Deze blog is een paragraaf uit Een heldere leidraad voor de overlegscheiding. In een uitgebreide serie blogs publiceert Collaborative Practice Center het complete document, waarin op een toegankelijke manier de overlegscheiding en alles wat daarbij komt kijken, wordt uitgelegd en toegelicht.

De volgende blog gaat over de vraag wat de rol van de coach is in het Twee Coaches Model.