Wat is de rol van de coach in het Twee Coaches Model?

Blog van: Nelleke Hartmanns

In het Twee Coaches Model begeleidt iedere coach een van de echtgenoten. De coach helpt die echtgenoot om emoties over de scheiding, de persoonlijke belangen en de belangen voor de kinderen bespreekbaar te maken. De coach ondersteunt de echtgenoot bij het overbrengen van deze gevoelens en belangen binnen het team.

Bij de start van het proces heeft de samenwerkende coach dezelfde verantwoordelijkheid als de neutrale coach, namelijk: om te onderzoeken of er sprake is van psychologische problemen en/of drugsgebruik, tekenen van geweld, en of men eraan toe is om te scheiden. 

In tegenstelling tot het Neutrale Coach Model kunnen de coaches in het Twee Coaches Model geen procesbegeleider zijn. Dit vanwege het feit dat ze niet neutraal zijn, maar elk aan één van de partners zijn verbonden.

Elke coach heeft overleg met slechts één van de echtgenoten. Het is belangrijk dat de twee coaches regelmatig en uitvoerig met elkaar overleggen. Om er zeker van te zijn dat er een gedeelde kennis is over jouw behoeftes, belangen en wensen. Daarnaast krijgen de professionals inzicht in gedeelde- en/of tegengestelde behoeftes, belangen of wensen die er bij beide partners leven. Deze inzichten worden met het volledige team gedeeld.

De twee coaches hebben regelmatig contact met jou en jouw partner om te praten over wat er voor jullie nodig is om een gezonde ouderschapsrelatie te ontwikkelen. Zij werken ook samen bij het opstellen van het ouderschapsplan. Deze taak kan echter ook worden verricht door een kindspecialist, die bij het Twee Coaches Model vaak als professional aan het team wordt toegevoegd.

In Nederland wordt het Twee Coaches Model overigens niet of nauwelijks toegepast.

Deze blog is een paragraaf uit Een heldere leidraad voor de overlegscheiding. In een uitgebreide serie blogs publiceert Collaborative Practice Center het complete document, waarin op een toegankelijke manier de overlegscheiding en alles wat daarbij komt kijken, wordt uitgelegd en toegelicht.

De volgende blog gaat over de vraag of coaches noodzakelijk zijn voor de overlegbenadering.