Zijn coaches noodzakelijk voor de overlegbenadering?

Blog van: Nelleke Hartmanns

Het betrekken van een coach bij de overlegscheiding is niet verplicht. Men kan bijvoorbeeld ook kiezen voor een Uitsluitend Advocaten Model of het zogenoemde Lego Model waarbij geen coaches worden ingeschakeld. Uit jarenlang onderzoek in de Verenigde Staten blijkt dat bij de meeste overleg-scheidingen één of twee coaches worden betrokken. Veel advocaten dringen er ook op aan.

Coaches blijken zeker van belang wanneer sprake is van één of meer van onderstaande omstandigheden of situaties:

  • Gebrek aan acceptatie van de scheiding;
  • Co-ouderschap geschillen;
  • Machtsongelijkheid en/of laag zelfvertrouwen;
  • Conflicterende karakters;
  • Hoog-gevoelige familieproblematiek;
  • Beschuldiging van mishandeling en/of misbruik en/of huiselijk geweld;
  • Geestelijke gezondheidsklachten en/of verslavingsproblematiek.

Het Neutrale Coach Model en het Twee Coaches Model zijn beiden geschikt om in te zetten wanneer één of meer van bovenstaande situaties aan de orde is of zijn. Elk model heeft echter unieke mogelijkheden. Het Neutrale Coach Model heeft bijvoorbeeld de voorkeur wanneer er sprake is van conflicterende karakters binnen het team, en bijvoorbeeld de advocaten niet goed samenwerken. Aan de andere kant zou het Twee Coaches Model de voorkeur hebben wanneer er sprake is van mishandeling, misbruik, geweld, machtsongelijkheid. Elke coach kan dan apart effectiever focussen op het coachen van de ‘eigen’ cliënt.

Deze blog is een paragraaf uit Een heldere leidraad voor de overlegscheiding. In een uitgebreide serie blogs publiceert Collaborative Practice Center het complete document, waarin op een toegankelijke manier de overlegscheiding en alles wat daarbij komt kijken, wordt uitgelegd en toegelicht.

De volgende blog gaat over de vraag wie de coach en de financieel deskundige kiest.