Wie kiest de coach en de financieel deskundige?

Blog van: Barbara du Fossé

Jouw advocaat zal je laten weten wie hij of zij de beste keuze acht te zijn voor deze rollen. Maar, zoals in alle beslissingen, jullie als koppel hebben hierin het laatste woord. Sommige advocaten zullen specifieke professionals aanbevelen; anderen laten het aan jullie over om te kiezen uit een korte lijst met voorgestelde namen. Veel coaches en financieel deskundigen zullen jullie allebei graag te woord willen staan en zelf met jullie spreken zodat jullie kunnen bepalen of zij de juiste match voor jullie zijn. Natuurlijk zullen jij en jouw partner het uiteindelijk eens moeten worden over een neutrale coach en een neutrale financieel deskundige maar jullie zullen mogelijk een meer eenzijdige inbreng kunnen hebben bij het kiezen van een eigen coach. 

Als het gaat om coaches, zoeken advocaten naar een goede match. Een van de criteria is deskundigheid. Bijvoorbeeld, misschien wordt een specialist verslavingen gekozen als coach als een partner een alcoholprobleem heeft. Een factor van belang kan ook zijn dat een partner beter reageert op een mannelijke of op een vrouwelijke coach. Stijl kan ook meespelen. Een uitdagende dynamiek tussen partners kan er voor de advocaten toe leiden om uit te kijken naar een meer directieve coach in plaats van een coach die een meer ‘laid back’-rol op zich neemt. 

De overwegingen bij het kiezen van een neutrale financieel deskundige zijn vergelijkbaar. Advocaten zullen uitzien naar een goed bekend staande valuator als er een bedrijf dient te worden gewaardeerd en een deskundige belastingadviseur wanneer er zich ingewikkelde fiscale problemen voordoen. Anderzijds kan een financieel planner worden geselecteerd als de advocaten het gevoel hebben dat zo’n deskundige geschikter is. 

Tot slot kunnen coaches en financieel deskundigen met meer ervaring nodig zijn wanneer een van beide advocaten minder ervaren is met de overlegscheiding. Minder ervaren professionals kunnen lagere uurtarieven hanteren maar soms is er een efficiëntere afweging nodig. Een uitgebalanceerd team kan het proces op de rails houden. 

Deze blog is een paragraaf uit Een heldere leidraad voor de overlegscheiding. In een uitgebreide serie blogs publiceert Collaborative Practice Center het complete document, waarin op een toegankelijke manier de overlegscheiding en alles wat daarbij komt kijken, wordt uitgelegd en toegelicht.

De volgende blog gaat over de vraag wat een kindspecialist is.