Wat is een kindspecialist?

Blog van: Barbara du Fossé

Een kindspecialist is een geestelijke gezondheidswerker, zoals een psycholoog, die met de minderjarige kinderen spreekt en met jullie beiden werkt als ouders van de kinderen. Om deze rol te kunnen vervullen, dient deze ook te zijn getraind in de overlegscheiding.

Dit lid van het team verkent de gevoelens en voorkeuren van jullie kinderen met betrekking tot de veranderingen binnen het gezinsleven. De opgedane informatie helpt jullie en het gehele team een goede inschatting te maken van de impact die de scheiding heeft voor jullie kinderen. Beurtelings helpt de kindspecialist jullie als koppel bij het opbouwen van een goede co-ouderschaprelatie om te voldoen aan de behoeften van jullie kinderen. De kindspecialist zal de specifieke behoeften van de kinderen in kaart brengen net zoals de coach dat bij de ouders doet. Als hij of zij speciale behoeften identificeert, zal hij of zij misschien begeleiding of een behandeling adviseren voor een of meer van de kinderen. Bovendien, terwijl de coach meestal het ouderschapsplan opstelt, kan de kindspecialist worden toegevoegd voor het invullen van deze belangrijke taak, met name in het Twee Coaches Model. 

Kindspecialisten worden veel gebruikt in het Twee Coaches Model. In het Neutrale Coach Model verschilt het gebruik per regio. Ongeacht het model kunnen kindspecialisten nuttig zijn bij uitzonderingen wanneer er een speciale uitdaging met betrekking tot een kind geldt, zoals wanneer een kind chronisch ziek is of een ontwikkelingsstoornis heeft. De kindspecialist kan jullie kind intensieve ondersteuning geven terwijl jullie als ouders het gezin voorbereiden op een verhuizing naar twee verschillende huizen.

Deze blog is een paragraaf uit Een heldere leidraad voor de overlegscheiding. In een uitgebreide serie blogs publiceert Collaborative Practice Center het complete document, waarin op een toegankelijke manier de overlegscheiding en alles wat daarbij komt kijken, wordt uitgelegd en toegelicht.

De volgende blog gaat over de vraag wat een overleg-assistent is.