Wat is een overleg-assistent?

Blog van: Frank van den Barselaar

In voorkomende gevallen kan een professional zich aanmelden als vrijwilliger in een overlegscheiding.

Het kan gaan om een advocaat, een financieel deskundige of een coach die de specialisatieopleiding doorgaans heeft afgerond. De vrijwilliger participeert niet in de gesprekken, maar kan wel bepaalde ondersteunende taken verrichten.

Meestal wordt zo’n vrijwilliger overleg-stagiair, notulist of overleg-assistent genoemd.

De meest voorkomende taak voor deze persoon is het notuleren bij bijeenkomsten en het maken van besprekingsverslagen. De verslagen worden gecontroleerd en waar nodig aangepast door het team voordat zij deze met jullie delen. Andere taken van de overleg-assistent zijn het kopiëren van stukken, het opzoeken van informatie en het verzorgen van eten en drinken tijdens de bijeenkomsten.

Het voordeel van een overleg-assistent voor jou en je familie is dat deze diensten kosteloos worden verzorgd. Dit bespaart dus geld omdat de overleg-assistent werk uit handen neemt van de professionals die hiervoor wel kosten in rekening brengt. De overleg-assistent is betrokken bij het gehele proces en doet daarmee een waardevolle ervaring op. Daarnaast leert de overleg-assistent andere professionals kennen en vergroot deze daarmee zijn of haar netwerk.

Deze blog is een paragraaf uit Een heldere leidraad voor de overlegscheiding. In een uitgebreide serie blogs publiceert Collaborative Practice Center het complete document, waarin op een toegankelijke manier de overlegscheiding en alles wat daarbij komt kijken, wordt uitgelegd en toegelicht.

De volgende blog gaat over de vraag of de professionals specifiek moeten worden opgeleid voor overlegscheidingen.