Moeten de professionals specifiek worden opgeleid voor overlegscheidingen?

Blog van: Frank van den Barselaar

Hoewel het geen strikte voorwaarde is voor deelname aan een overlegscheiding, heeft specifieke scholing van de professional natuurlijk sterk de voorkeur. In Nederland werken professionals alleen samen met anderen in een overlegscheiding die de betreffende training hebben gevolgd en lid zijn van de VvCP.

Van de professional wordt verwacht dat deze tenminste één uitgebreide training volgt voordat hij of zij aan een overlegscheiding deelneemt. 

In Nederland omvat de basistraining drie dagen en voor advocaten geldt als toelatingseis dat zij de meerjarige specialisatieopleiding tot advocaat -mediator bij de vFAS hebben afgerond. De nadruk bij de trainingen ligt steeds bij het ontwikkelen van waardevolle praktische vaardigheden.In de basistraining maakt de professional kennis met de overlegscheiding en zijn of haar unieke rol in dit proces.

Naast het leren van vaardigheden en gesprekstechnieken is ook veel aandacht voor de toepasselijke wetten en ethiek. Voor de meeste deelnemers aan de basistraining is de overlegscheiding een grote verandering ten opzichte van de praktijk waar zij vaak al jaren in opereren en daarmee voor hen persoonlijk baanbrekend.

De basistraining is natuurlijk slechts het begin. De meeste professionals begrijpen dat permanente educatie nodig is om de kwaliteit van dienstverlening te blijven verbeteren. In Nederland is permanente educatie overigens verplicht. Veel professionals kiezen ervoor om regelmatig workshops, intervisie-bijeenkomsten en boosterdays te volgen om hun vaardigheden op peil te houden en/of te verbeteren.

Ten slotte biedt de International Academy of Collaborative Professionals (IACP), de organisatie die de beweging wereldwijd promoot, een breed scala aan diepgaande, gespecialiseerde trainingen voor de professionals die zich verder willen verdiepen.

Deze blog is een paragraaf uit Een heldere leidraad voor de overlegscheiding. In een uitgebreide serie blogs publiceert Collaborative Practice Center het complete document, waarin op een toegankelijke manier de overlegscheiding en alles wat daarbij komt kijken, wordt uitgelegd en toegelicht.

De volgende blog gaat over de vraag aan welke normen de professional moet voldoen.