Aan welke normen moet de professional voldoen?

Blog van: Carlin Gommers

In Nederland bestaan nog geen wettelijke regelingen omtrent de overlegscheiding.

Er zijn door de overheid voor collaborative professionals nog geen certificeringsnormen verplicht gesteld, maar de landelijke VvCP heeft al wel vrijwillige kwaliteitsnormen ingevoerd (opleiding, academisch niveau, permanente educatie et cetera). Dit soort normen kunnen de komende jaren tot verplichte normen uitgroeien.

Daarnaast zijn er ook aanbevolen normen die wereldwijd gelden. De IACP heeft bijvoorbeeld minimum opleidingsnormen voor elke collaborative professional gepubliceerd.

Verder heeft de IACP gedragsregels gepubliceerd die de collaborative professional wordt geacht te volgen. Je kunt meer hierover vinden op de website van de IACP: www.collaborativepractice.com.

Ondanks het feit dat het veld nog steeds voornamelijk zelfregulerend is, is de kwaliteit van werken hoog. De reden daarvoor is eenvoudig: professionals, die de overlegscheidingspraktijk uitoefenen, doen dit met passie en zijn zeer toegewijd aan de gezinnen die zij bijstaan. Dit werkterrein levert hoogopgeleide en zorgvuldige beroepsbeoefenaren vanuit verschillende disciplines (op het gebied van het recht, geestelijke gezondheid en financiën). En omdat deze professionals regelmatig met elkaar werken in verschillende teams, weten zij van elkaar wie het meest geschikt is – en daardoor, naar wie zij jou het beste kunnen verwijzen.

Deze blog is een paragraaf uit Een heldere leidraad voor de overlegscheiding. In een uitgebreide serie blogs publiceert Collaborative Practice Center het complete document, waarin op een toegankelijke manier de overlegscheiding en alles wat daarbij komt kijken, wordt uitgelegd en toegelicht.

De volgende blog gaat over de vraag wat de eerste stappen zijn bij een overlegscheiding.