Wat is een team in een overlegscheiding?

Blog van: Chantal Dekkers

Ongeacht welk model van de overlegscheiding je kiest, de betrokken professionals gaan samen met jou en jouw partner een geïntegreerd team vormen. Jullie team van professionals is de werkgroep die zich inzet om jullie te helpen een complete en wederzijds aanvaardbare definitieve overeenkomst te bereiken.

In het basismodel wordt het team gevormd door de echtgenoten, hun advocaten en een coach. Wanneer een ander model wordt gekozen, maken ook andere professionals deel uit van het overlegscheidingsteam. Zo ontstaat een ​​combinatie van multidisciplinaire deskundigen zoals financieel deskundigen en kindspecialisten. Deze teamleden blijven doorgaans gedurende het hele proces betrokken en actief.

Naast deze kernleden kunnen andere professionals bijdragen aan de inspanningen van het team. Een financieel deskundige (valuator) die de waarde van bedrijven waardeert, is daar een voorbeeld van. Een branchedeskundige die de arbeidsmogelijkheden en de verdiencapaciteit van een echtgenoot beoordeelt, is een andere. Andere voorbeelden zijn makelaars, accountants, financieel en estate planners of een notaris. Al deze ondersteunende professionals dragen bij aan het proces voor een meer afgebakende periode waarin ze hun taak voltooien.

De samenstelling van het team hangt af van de behoeften van je gezin. Als jij of jouw partner bijvoorbeeld extra hulp nodig hebt/heeft bij het begrijpen van de cijfers, kan een financieel deskundige, met didactische vaardigheden, worden betrokken bij het team. Wanneer er sprake is van individuele problematiek of huiselijk geweld, kunnen coaches met expertise op dat gebied worden gezocht. Zoals bij alle onderwerpen en onderdelen die binnen de overlegscheiding aan bod komen, worden de uiteindelijke beslissingen door jullie gezamenlijk genomen, zodat jullie zelf het laatste woord hebben over wie aan jullie team wordt toegevoegd.

Deze blog is een paragraaf uit Een heldere leidraad voor de overlegscheiding. In een uitgebreide serie blogs publiceert Collaborative Practice Center het complete document, waarin op een toegankelijke manier de overlegscheiding en alles wat daarbij komt kijken, wordt uitgelegd en toegelicht.

De volgende blog gaat over de vraag waarom we in een multidisciplinair team werken.