Welke modelopties zijn er bij een overlegscheiding?

Blog van: Geeske van Campen

Er zijn meerdere manieren om een overlegscheiding uit te voeren. De eerste manier is het ‘Uitsluitend Advocaten Model’. In dit model hebben beide echtgenoten hun eigen advocaat. Eventueel kunnen andere professionals worden ingeschakeld, bijvoorbeeld om te adviseren over de waarde van een onderneming of over fiscale aspecten, maar deze professionals worden geen teamleden. Het overlegscheidingsteam bestaat in dit geval dus enkel uit de echtgenoten en hun advocaten.

Dan zijn er nog twee modellen waar coaches bij betrokken zijn. Het ‘Neutrale Coach Model’ voegt aan het team van echtgenoten en advocaten een onpartijdige gedragsdeskundige toe. Dat kan een psycholoog zijn, een systeemtherapeut, een relatietherapeut of een andere gedragsdeskundige. Deze coach begeleidt de gesprekken en helpt de echtgenoten bij hun communicatie en bij het gezamenlijke ouderschap. In het ‘Twee Coaches Model’ hebben beide echtgenoten een eigen coach. Deze steunen de echtgenoten bij het omvormen van hun relatie van (ex-)partners naar ouders. 

In zowel het Neutrale Coach Model als in het Twee Coaches Model kan er tevens sprake zijn van een neutrale financieel deskundige die de echtgenoten helpt bij de financiële afwikkeling van de scheiding. In sommige gevallen wordt ook nog een specialist op het gebied van kinderen en scheiding toegevoegd aan het team, om op die manier de stem van de kinderen te laten horen.

Het vierde model is het zogenaamde ‘Lego Model’. Dit wordt zo genoemd omdat dit model stukje voor stukje wordt opgebouwd. Elke echtgenoot heeft een eigen advocaat, maar de advocaten voegen de professionals toe die behulpzaam kunnen zijn voor het gezin in de betreffende fase van het proces. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat de advocaten een financieel deskundige inschakelen, ook wanneer er geen sprake is van een coach, of andersom.

Natuurlijk zijn er altijd andere modellen mogelijk. Overlegscheidingsprofessionals zoeken altijd naar de beste oplossing voor het betreffende gezin om op die manier maatwerk te kunnen leveren.

Deze blog is een paragraaf uit Een heldere leidraad voor de overlegscheiding. In een uitgebreide serie blogs publiceert Collaborative Practice Center het complete document, waarin op een toegankelijke manier de overlegscheiding en alles wat daarbij komt kijken, wordt uitgelegd en toegelicht.

De volgende blog gaat over de vraag welk overlegscheidingsmodel het beste bij je past.