Wie neemt de beslissingen?

Blog van: Marjon van den Biggelaar

Jij en je partner zijn de enige personen die de beslissingen nemen in een overlegscheiding. Er zijn geen uitzonderingen op deze regel en dat is een belangrijk uitgangspunt. Het betekent dat jullie altijd zelf de regie hebben en houden over jullie eigen beslissingen.

In een overlegscheiding neemt de rechter geen beslissingen, simpelweg omdat er geen rechter bij de zaak betrokken wordt. Het traject is er immers op gericht om in gezamenlijk overleg tot afspraken te komen. De bij het project betrokken professionals nemen evenmin beslissingen voor jou en je partner. Jij en je partner kunnen immers samen het beste beslissen hoe de financiële afwikkeling van de scheiding moet plaatsvinden, dat hoeft niemand van bovenaf aan jullie op te leggen. En als het gaat om beslissingen ten aanzien van de kinderen: niemand kent jullie kinderen beter dan jullie zelf en jullie weten zelf dus het beste wat zij nodig hebben en welke regeling voor de situatie na de scheiding het meest in hun belang is.

Dat neemt niet weg dat het vaak om moeilijke beslissingen gaat, waarbij je steun en advies van deskundigen nodig hebt. Het is dan ook de taak van de professionals om jullie in het besluitvormings- proces te adviseren en te ondersteunen. Het team zet de structuur van het traject uit en leidt jullie door de verschillende stappen daarvan. Verder ondersteunt het team jullie bij het zoeken naar en het onderzoeken van de diverse opties om tot een gedegen financiële afwikkeling en tot goede afspraken ten aanzien van de kinderen te komen. Het team draagt er vervolgens zorg voor dat de afspraken, die jullie samen hebben gemaakt, op de juiste wijze schriftelijk worden vastgelegd in een ouderschapsplan en in een echtscheidingsconvenant. Maar voor elke stap in het traject geldt dat uiteindelijk de beslissingen worden genomen door jou en je partner.

Het kiezen voor een overlegscheiding kun je vergelijken met het huren van een jacht met bemanning: degene die de boot huurt, bepaalt in welke richting gevaren wordt, welk tempo wordt aangehouden en hoe lang de reis duurt. De bemanning beschikt over de benodigde deskundigheid om de reis veilig te laten verlopen en geeft adviezen en waarschuwingen aan degene die hen ingehuurd heeft. Op dezelfde manier kiezen jij en je partner in een overlegscheiding de te behalen doelen, alsook de route om die doelen te bereiken en het tempo waarin dat gebeurt. Jullie zijn de beslissers van het begin tot het eind, maar je wordt van start tot finish ondersteund en begeleid door het team.


Deze blog is een paragraaf uit Een heldere leidraad voor de overlegscheiding. In een uitgebreide serie blogs publiceert Collaborative Practice Center het complete document, waarin op een toegankelijke manier de overlegscheiding en alles wat daarbij komt kijken, wordt uitgelegd en toegelicht.

De volgende blog gaat over de vraag hoe bij een overlegscheiding de wettelijke regels ten aanzien van echtscheidingen worden toegepast.