Overlegscheiden: samen scheiden in teamverband

Auteur: Chantal Dekkers

Nu met het EK voetbal, blijkt weer eens te meer de kracht van het team. Niet gaan voor een individuele actie, maar als team samenwerken naar de overwinning. En dat geldt ook voor een scheiding!

In Nederland kennen we sinds enkele jaren de overlegscheiding. Dat is een wijze van conflictoplossing waarin de nadruk ligt op het samenwerken in een team. In een overlegscheiding worden de partners ieder bijgestaan door hun eigen advocaat om zo toch de mogelijkheid te hebben om advies te krijgen en terug te kunnen vallen op een eigen vertrouwenspersoon. De partners met hun advocaten vormen het basisteam. Een coach maakt ook onderdeel uit van het team. De coach kanaliseert de emoties en begeleidt het scheidingsproces. Indien nodig kunnen er nog andere deskundigen aan het team worden toegevoegd, zoals een accountant, een fiscalist of een pensioendeskundige.

Alle betrokkenen, de partners én de overige teamleden, spannen zich in om de scheiding tot een goed einde te brengen. De scheiding verloopt hierdoor op een respectvolle en integere wijze. Het proces is open en transparant en de partners leggen alle essentiële informatie op tafel. Overlegscheidingsadvocaten werken mét elkaar in plaats van tegen elkaar om de beste regeling voor de partners te treffen. De lijnen zijn kort en het proces verloopt vlot. Er wordt niet inhoudelijk geprocedeerd en ook uitgebreide correspondentie tussen advocaten vindt niet plaats. Een besparing van kosten, tijd en escalerende verhoudingen.

Dus net als in het voetbal geldt ook voor een scheiding de meerwaarde van het hebben van een team. Elkaar ondersteunen waar nodig en samen gaan voor de (gezamenlijke) overwinning. Maar wellicht het belangrijkste voordeel is dat het samen regelen van de scheiding bijdraagt aan het behoud van de onderlinge verhoudingen en dat heeft uiteraard ook een positief effect op de kinderen. In een overlegscheiding zit er niemand op de reservebank!