Waarom zijn alle deelnemers in een ruimte bij elkaar?

Blog van: Jet van Arkel

Het kan ongemakkelijk en stressvol zijn om in één ruimte te zitten met degene waarvan je gaat scheiden.

Waarom zit iedereen dan bij elkaar?

Het antwoord is eenvoudig: het werkt!

Als je bij elkaar zit om doelen, ideeën, vragen en belangen te bespreken met de professionals kom je eerder tot een oplossing. Emoties krijgen ruimte, met dien verstande dat de teammeetings geen therapiesessies zijn, maar het eerlijk delen van gevoelens kan vaak helpen om het pad te effenen tot een volledige overeenstemming over de gevolgen van de scheiding.
Bovendien is het efficiënter elkaar te spreken dan aparte bijeenkomsten te hebben. Indien alle besprekingen met partijen apart zouden worden gehouden, zou het merendeel van de informatievergaring en bespreken van opties dubbel moeten plaatsvinden (met ieder van partijen).

Als de teammeetings niet gezamenlijk worden gehouden zou de interactie verloren gaan die kan leiden tot nieuwe (voorheen ondenkbare) oplossingen.

Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor partijen niet in één ruimte samen kunnen verblijven en het dus nodig is dat de teammeetings in aparte ruimtes plaatsvinden. Dit kan de voorkeur hebben als het gezamenlijk overleg bij een van partijen leidt tot groot ongemak en de productiviteit wordt belemmerd omdat de ene partij de andere teveel triggert.

Als zich zo’n situatie voordoet, verdient het altijd aanbeveling om aan het einde toch samen te komen, als het enigszins kan, ter afsluiting.

Deze blog is een paragraaf uit Een heldere leidraad voor de overlegscheiding. In een uitgebreide serie blogs publiceert Collaborative Practice Center het complete document, waarin op een toegankelijke manier de overlegscheiding en alles wat daarbij komt kijken, wordt uitgelegd en toegelicht.

De volgende blog gaat over de vraag wat er gebeurt tijdens de eerste teammeeting.