Wat is een teammeeting?

Blog van: Jet van Arkel

Een teammeeting is een gezamenlijke bespreking, waarbij alle deelnemers aan de overlegscheiding aanwezig zijn. Dat zijn de partijen zelf (jij en je partner) en de professionals (en eventueel een notulist).

Voorafgaand aan de teammeeting zullen de professionals gedurende 15 tot 30 minuten een vooroverleg hebben. Tijdens dit vooroverleg zullen de professionals nader ingaan op recente gebeurtenissen en zal de aanpak voor de komende teammeeting worden besproken.

Wanneer partijen arriveren zal de teammeeting beginnen. Een agenda zal de basis zijn voor het overleg en zal ook structuur geven aan de bijeenkomst.

Het team zorgt ervoor dat ieder van partijen duidelijkheid krijgt over de actuele wensen en wat er moet gebeuren om aan deze wensen zo veel mogelijk tegemoet te komen. Hiertoe zal het team alle mogelijkheden inventariseren aan de hand van de beschikbare bronnen (inkomen en vermogen).

Iedere deelnemer heeft zijn of haar eigen rol in het vinden van een reële en werkbare oplossing.

Deze teammeetings zijn het fundament voor de overlegscheiding. Alle informatie wordt gedeeld in het kader van de transparantie. Aan de hand daarvan worden opties besproken, waarna oplossingen kunnen worden gezocht en bereikt. Vanwege het belang van de teammeetings wordt van alle deelnemers verwacht dat ze goed voorbereid zijn teneinde efficiënt te werken.

Na afloop van de teammeeting hebben de professionals een korte nabespreking om de resultaten van de teammeeting te bespreken en om de vervolgstappen in kaart te brengen

Deze blog is een paragraaf uit Een heldere leidraad voor de overlegscheiding. In een uitgebreide serie blogs publiceert Collaborative Practice Center het complete document, waarin op een toegankelijke manier de overlegscheiding en alles wat daarbij komt kijken, wordt uitgelegd en toegelicht.

De volgende blog gaat over de vraag waarom alle deelnemers in een ruimte bij elkaar zijn.