Waarom zijn er zoveel documenten?

Blog van: Jan de Kleijne

Laten we beginnen met wat er gebeurt tijdens het intakegesprek met de financieel deskundige. Dit gesprek is vaak het startpunt voor het verzamelen van alle benodigde documenten en (financiële) gegevens.

Eerst wordt je gevraagd om iets te vertellen over de omstandigheden van jullie scheiding. Vervolgens zal de financieel deskundige de verantwoordelijkheden en taken beschrijven die horen bij zijn of haar rol, en vooral het verzamelen van informatie over alle aspecten van de financiën van jullie gezin. Je krijgt te horen op welke manier de verschillende soorten documenten het beste kunnen worden verkregen. Als er bijvoorbeeld beleggingsrekeningen nodig zijn, kunnen deze rechtstreeks van jou of je echtgenoot komen of kun je toegang verlenen tot onlineaccounts. Als alternatief kan toestemming (volmacht) worden gegeven om documenten direct bij financiële instellingen op te vragen.

Terug naar de oorspronkelijke vraag: waarom zijn er zoveel documenten nodig? Het antwoord daarop is dat de methode berust op volledige transparantie. In een gerechtelijke procedure moet voortdurend worden gecontroleerd of alle informatie wel compleet is, maar in een overlegscheiding is alles beschikbaar voor het hele team om kennis van te nemen en in te zien.

Transparantie is niet alleen afhankelijk van vertrouwen, maar ook van verificatie. Dus de financieel deskundige vraagt altijd om onderliggende documenten zodat hij of zij de standen van bankrekeningen, aandelenportefeuilles en andere bezittingen of schulden kan checken. Op deze manier kunnen jullie en jullie advocaten vertrouwen op de voor eenieder beschikbaar gekomen (financiële) gegevens en kunnen jullie op basis daarvan weloverwogen beslissingen voor de langere termijn maken.

In gevallen waarin geen financieel deskundige is betrokken, delen de advocaten de verantwoordelijkheid van het verzamelen van alle vereiste documenten en (financiële) gegevens. In alle gevallen moeten deze documenten worden verzameld om ervoor te zorgen dat de transparantie wordt gewaarborgd.

Deze blog is een paragraaf uit Een heldere leidraad voor de overlegscheiding. In een uitgebreide serie blogs publiceert Collaborative Practice Center het complete document, waarin op een toegankelijke manier de overlegscheiding en alles wat daarbij komt kijken, wordt uitgelegd en toegelicht.

De volgende blog gaat over de vraag wat een teammeeting is.