Wat is een deelnemersovereenkomst?

Blog van: Jan de Kleijne

Een deelnemersovereenkomst is een overeenkomst tussen de echtgenoten en de professionals waarin zij verklaren dat ze hebben ingestemd met een gezamenlijke aanpak, in plaats van naar de rechter te stappen. Dit sleuteldocument regelt het volledige proces van begin tot einde.

De deelnemersovereenkomst legt alle factoren vast die de overlegscheiding onderscheiden van traditionele echtscheidingen. Door ondertekening van de deelnemersovereenkomst bevestig je de intentie om alle kwesties op een buitengerechtelijke basis op te lossen en verklaar je te goeder trouw te zullen onderhandelen. Je bevestigt ook dat alle relevante informatie binnen het team zal worden gedeeld. En de deelnemersovereenkomst bevat een van de belangrijkste pijlers van de samenwerkingsbenadering: de diskwalificatieregel (ook wel de intrekkingsregel genoemd). Dit essentiële punt bepaalt dat de advocaten zich moeten terugtrekken als een van beide echtgenoten het proces van overlegscheiding beëindigt en in plaats daarvan naar de rechter gaat. Verder bevat de deelnemersovereenkomst alle resterende principes en regels die een succesvolle samenwerking bevorderen en ondersteunen.

In Nederland wordt de deelnemersovereenkomst vrijwel altijd opgesteld volgens het model van de VvCP. Het kan voorkomen dat de professionals bepaalde passages aanpassen aan jullie persoonlijke omstandigheden.

Deze blog is een paragraaf uit Een heldere leidraad voor de overlegscheiding. In een uitgebreide serie blogs publiceert Collaborative Practice Center het complete document, waarin op een toegankelijke manier de overlegscheiding en alles wat daarbij komt kijken, wordt uitgelegd en toegelicht.

De volgende blog gaat over de vraag welke vragen je van een coach kan verwachten.