Wat is een overeenkomst van opdracht of dienstverlening?

Blog van: Marjon Habets

Jullie ondertekenen ieder een overeenkomst met je eigen advocaat en jullie ondertekenen ook afzonderlijke overeenkomsten met de andere professionals. Deze overeenkomsten omvatten alle details die betrekking hebben op de rol van die specifieke professional, inclusief hun verantwoordelijkheden, hun beleid, hun honoraria, et cetera.

Deze overeenkomsten noemt men ook wel overeenkomst van opdracht of overeenkomst van dienstverlening.

De reden voor het hebben van verschillende overeenkomsten van opdracht dan wel dienstverlening voor elke professional is dat ieder van jullie de professionals afzonderlijk inhuurt. Dit betekent ook dat jij en je partner het erover eens kunnen worden om te stoppen met het inschakelen van één professional zonder het hele proces te beëindigen. Als je echter besluit om niet verder te gaan met je advocaat, moet je een vervangende advocaat selecteren omdat de gezamenlijke aanpak binnen het proces van overlegscheiding vereist dat beide echtgenoten worden vertegenwoordigd door een advocaat.

Je wordt ook gevraagd om een deelnemersovereenkomst te ondertekenen, een overeenkomst die het hele proces bestrijkt. In de praktijk overlappen de overeenkomst(en) van opdracht en de deelnemersovereenkomst elkaar, maar de ene vervangt de andere niet. Beiden spelen een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat je jouw rechten en jouw verantwoordelijkheden begrijpt binnen de methode van de overlegscheiding.

Deze blog is een paragraaf uit Een heldere leidraad voor de overlegscheiding. In een uitgebreide serie blogs publiceert Collaborative Practice Center het complete document, waarin op een toegankelijke manier de overlegscheiding en alles wat daarbij komt kijken, wordt uitgelegd en toegelicht.

De volgende blog gaat over de vraag wat een deelnemersovereenkomst is.