Welke vragen kan ik van de coach verwachten?

Blog van: Ingeborg Sandig

Ongeacht het overlegscheidingsmodel dat wordt gebruikt, zal de intake met de coach grotendeels hetzelfde zijn.

Allereerst vertel je over je huwelijk en de redenen voor de echtscheiding. Vervolgens zal de coach je vragen hoe je met de verwerking van de scheiding omgaat. Indien je kinderen hebt, zal de coach willen weten hoe zij omgaan met de situatie en of je speciale zorgen over hen hebt.

Gedurende het gesprek zal de coach verschillende zaken signaleren, zoals mogelijke emotionele problemen of mishandeling, huiselijk geweld en verslavingsproblematiek. Je kunt verwachten dat de coach je zal vragen hoe het voor je voelt om met je partner in dezelfde ruimte te zijn gedurende de aankomende teammeetings (gezamenlijke besprekingen). Deze vraag helpt de coach om te achterhalen of je je veilig voelt en of je in staat bent om voor jezelf op te komen. Indien er problemen worden vastgesteld zal het gehele team stappen ondernemen om te verzekeren dat je je werkelijk veilig voelt – zowel thuis, als tijdens de teammeetings.

In de meeste gevallen heeft één van de echtgenoten de wens om te scheiden en de andere niet. De coach zal daarom je bereidheid en je beschikbaarheid om te beginnen aan het proces van overlegscheiding met je bespreken. Indien de coach je vraagt of jullie relatietherapie hebben geprobeerd, dan is dit niet om je de echtscheiding af te raden; het is om na te gaan wat je hebt gedaan om inzicht te krijgen in je relatie en je gevoelens hierover. Je visie op de toekomst zal ook aan bod komen. De coach wil weten wat voor type relatie je hoopt te hebben met je partner na de echtscheiding. De coach zal ook een inschatting maken van wat er nodig is om goed te kunnen samenwerken als het om jullie kinderen gaat.
Tot slot zal de coach je een open vraag stellen, zoals “Is er nog iets anders waarvan je denkt dat ik het zou moeten weten?” Dit is het moment om aan te geven wat je nog op je hart hebt. Alle informatie die mogelijk effect kan hebben op het proces is belangrijk om met de coach te bespreken.

Deze blog is een paragraaf uit Een heldere leidraad voor de overlegscheiding. In een uitgebreide serie blogs publiceert Collaborative Practice Center het complete document, waarin op een toegankelijke manier de overlegscheiding en alles wat daarbij komt kijken, wordt uitgelegd en toegelicht.

De volgende blog gaat over de vraag wat er nog meer gebeurt tijdens de intake met de coach.